Optimale bereikbaarheid door efficiënt gebruik van de infrastructuur

Mobility Analytics is het werkdomein binnen CGI’s Big Data Analytics en combineert alle bruikbare data voor de ontwikkeling van voorspellende modellen waarmee vervoersstromen zijn te reguleren. Dat kunnen historische gegevens zijn over vervoersbewegingen, gegevens die iets zeggen over de gedragingen van de vele belanghebbenden die invloed uitoefenen op het functioneren van de infrastructuur, data van intelligente verkeerssystemen en zelfs weermodellen. Met de kennis uit de analyses en de voorspellende modellen wordt het mogelijk strategische beslissingen te nemen over de inzet van vervoermiddelen, over logistiek en planning of over de manier waarop gedragsveranderingen in gang gezet kunnen worden.

Voor de totstandkoming van de modellen maakt CGI gebruik van informatie die afkomstig is van diverse partijen uit de verkeersketen. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van de eigen expertise uit diverse domeinen en werkgebieden, zoals transport en logistiek, infrastructuur, maintenance en manufacturing en technologische en bedrijfsmatige knowhow op het gebied van bijvoorbeeld GEO-ICT, Business Intelligence en Business Analytics.