Uw missiekritische bedrijfsprocessen altijd gegarandeerd beschikbaar

Uitdagingen voor de IT

Vrijwel ieder bedrijf is vandaag de dag sterk afhankelijk van IT. Uitval of een beperkte beschikbaarheid van applicaties, hoe kort ook, kan verstrekkende gevolgen hebben. Denk hierbij aan financiële- en imagoschade.

Door de toename van het aantal gebruikte technologieën, kanalen en media kan de feilloze werking van bedrijfskritische processen onder druk komen te staan. De eisen van vandaag, ook op het gebied van compliance en security, vragen om een totaalbenadering van de voor u essentiële IT. Verouderde IT en traditionele ‘horizontale’ outsourcing van IT-functies volstaan in dat geval niet meer.

Mission Critical Application Hosting: hoe werkt het?

Met Mission Critical Application Hosting komt CGI tegemoet aan de groeiende behoefte aan zekerheid in IT. CGI denkt proactief mee over de ontwikkelingen in uw IT. De onderdelen van de infrastructuur en applicatieportfolio waarvan uw organisatie het meest afhankelijk is, zijn het uitgangspunt van deze integrale benadering. Voor het beheer en onderhoud van uw missiekritische systemen en daaraan verbonden data, ontwikkelen we de beste cloudoplossing, gebaseerd op uw specifieke businessprocessen.

We analyseren welke risico’s verbonden zijn aan de verschillende IT-onderdelen. Daarop baseren we mitigerende maatregelen. Voor de bedrijfskritische diensten neemt een speciaal voor u samengesteld klantteam van CGI de volle en integrale verantwoordelijkheid over, van contractmanagement tot en met systeemmanagement. Dit dedicated, zelfstandig opererende klantteam bewaakt de functionaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van uw missiekritische systemen om uw bedrijfszekerheid te garanderen. Kennis van uw bedrijfsprocessen, door dit dedicated team opgebouwd, wordt optimaal ingezet om u te ondersteunen bij het risicoloos doorvoeren van wijzigingen in de bedrijfsprocessen en -applicaties.