Moderne, kostenbesparende en flexibele IT zonder risico’s

Uitdagingen voor de IT

Ooit was het mainframe een onmisbaar onderdeel van het IT-landschap, maar die tijd ligt inmiddels achter ons. Zo wordt software vaak al jaren niet geupdate en valt ondersteuning weg. Door vergrijzing verdwijnt ook de noodzakelijke kennis binnen bedrijven. Kosten van beheer en onderhoud nemen toe en transparantie, compliance en beveiliging laten te wensen over. Systemen zijn niet cloud-compatible en niet toepasbaar in combinatie met moderne platformen, kanalen en media. Toch zien veel bedrijven tal van redenen om níet te veranderen: afhankelijkheid, mogelijke hoge kosten, lange doorlooptijd, risico’s voor de continuïteit, et cetera.

Mainframe Migration: hoe werkt het?

Mainframe Migration van CGI neemt alle genoemde bezwaren weg. Met deze door CGI ontwikkelde methodiek met bijbehorende tools kunt u binnen slechts zes tot twaalf maanden gefaseerd en overzichtelijk migreren naar een Unix, Linux of Windows platform. Zonder risico’s voor de business, veilig en zonder interrupties voor de klant.

We inventariseren uw mainframe-omgeving, ontwerpen een toekomstige IT-infrastructuur en maken een plan voor de migratie. Dit mondt uit in een businesscase met een inschatting van besparingen en doorlooptijd en een overzicht van mogelijke risico’s en passende beheersmaatregelen. Hierop kunt u uw beslissing om te migreren baseren. Vervolgens ontwikkelen we de optimale migratiestrategie en een plan van aanpak en finaliseren we de businesscase, inclusief fixed-date en fixed-price resultaat afspraken. De nieuwe IT-omgeving wordt turn-key opgeleverd.

Mainframe Migration - onze expertise

  • Voor een grote pensioenuitvoerder hebben we cruciale systemen van het mainframe naar een andere omgeving gemigreerd, zonder verlies aan beschikbaarheid en functionaliteit. Het resultaat? Een kostenbesparing van wel 70% en meer flexibiliteit.
  • Voor een grote bank hebben we alle systemen van het mainframe naar een open omgeving gemigreerd. De belangrijkste doelstelling om een forse kostenbesparing te realiseren is ruimschoots gehaald. De nieuwe applicaties draaien probleemloos op het nieuwe platform.