Hogere kwaliteit en kostenbesparing 

Geautomatiseerde aanlevering van pensioenaangiftes volgens de Uniforme Pensioenaangifte (UPA) standaard wordt de norm. Steeds meer salarispakketten voorzien in het aanmaken van pensioenaangiftebestanden in het door het SIVI beheerde UPA-formaat. De Geautomatiseerde Pensioenaangifte (GPA) oplossing van CGI vereenvoudigt het proces van het aanleveren van deze bestanden aan de pensioenuitvoerders. Het aangifteproces verloopt daarmee sneller met als gevolg actuelere data in de pensioenadministraties, efficiencyverbetering en daarmee reductie van kosten voor de pensioenuitvoerder.

GPA wordt direct op het salarispakket van de werkgever of van zijn administratiekantoor aangesloten. Vanuit het salarispakket wordt periodiek het UPA-bericht doorgestuurd naar GPA. GPA voert na autorisatie en authenticatie een aantal technische controles op het bericht alsook een aantal verbandcontroles uit. GPA koppelt naar de betreffende inzender terug volgens de SIVI specificaties. Als er sprake is van een foutief bericht dan staan in de terugkoppeling de standaard foutcodes en foutboodschappen. Goedgekeurde berichten zendt GPA door naar de pensioenuitvoerder. Indien gewenst stuurt GPA ook herinnerings- en rappelmails als pensioenaangiftes niet op tijd zouden zijn ingestuurd.

Door de directe koppeling met de salarisadministratie en het uitvoeren van een groot aantal controles zorgt GPA er voor dat de pensioenuitvoerder tijdig pensioenaangiftes ontvangt van hoge kwaliteit.

Wilt u ook de kwaliteit van de pensioenaangiftes die u ontvangt vergroten? Neem dan contact op. Wij bepalen samen met u welke voordelen GPA kan bieden in uw specifieke situatie.