Flexibel IT-landschap met aandacht voor bedrijfskritische gebieden

Uitdagingen voor IT

Om de huidige uitdagingen optimaal aan te pakken en duurzame levering van zakelijke diensten te garanderen, dient het applicatie portfolio agile en efficiënt te zijn. Slecht presterende applicaties, verouderde technologie en overbodige of gedateerde functionaliteit als gevolg van fusies en overnames kunnen leiden tot hoge onderhoudskosten. Verder kan het leiden tot complexe architectuur, wildgroei van IT, afgenomen organisatorische wendbaarheid en gebrek aan afstemming met zakelijke doelstellingen. Sommige bedrijven besteden zelfs tot 90 procent van het applicatiebudget aan het draaiend houden van applicaties. Veel organisaties beschikken niet over de interne middelen of expertise om een effectieve methode te ontwikkelen voor het beheren en optimaliseren van uw applicatie portfolio.

Application Portfolio Management Framework: hoe werkt het?

CGI verankert Application Portfolio Management Framework (APMF) in uw besturingsstructuur van business en IT en borgt hiermee het continue verbeterproces. APMF omvat het “plannen” van de modernisatie doelstellingen en de hiervoor benodigde informatie, het “vergaren” van die informatie in de kennisbank (Enterprise Knowledge Base), het “meten” van de kwaliteit van het portfolio en het “analyseren” van het portfolio, om samen met u tot een optimaal transitieplan van het applicatie portfolio te komen. De centraal staande en opgebouwde kennisbank maakt het mogelijk uw IT-landschap kritisch te analyseren, te beheren en te verbeteren. Dit vergroot de flexibiliteit en helpt uitgaven te verlagen, de Return On Investment te vergroten en budget vrij te maken voor innovatie.

Onze experts brengen samen met u alle toepassingen in kaart, naar wens ondersteund met discovery tools, en ontwikkelen statistische instrumenten om het effect ervan op uw zakelijke en technologische doelstellingen te meten. APMF biedt een holistisch overzicht van de toestand van uw applicaties, door het analyseren van zakelijke, architectuur- en operationele processen. Deze evenwichtige weergave neemt de belangen van alle stakeholders in overweging en waarborgt afstemming en optimalisatie van bedrijfsprocessen, technologie en operationele behoeften. De fasen, activiteiten, rollen en verantwoordelijkheid die nodig zijn voor effectief beheer van de applicaties en de onderliggende infrastructuur worden duidelijk gedefinieerd.

.