Monique is Director Consulting Expert op het gebied van Risk & Compliance, Assurance en Outsourcing. Zij is Certified Information Privacy Professional/Europe. Ze heeft veel ervaring in de financiële sector bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen en met klanten in overheid, logistiek en industrie. Haar activiteiten betreffen grote IT-outsourcingstrajecten waarbij zij zorg draagt voor Contract Compliance, Governance, Risk & Compliance, Audits, Proces Management en Quality Management. Zij ondersteunt klanten bij de invoering van nieuwe wet- en regelgeving (waaronder AVG, NIS2 en DORA) en van industriestandaarden zoals Cobit, ISO, SWIFT, DNB Good Practices, BIO en NEN.

Door haar uitgebreide product- en marktkennis is Monique in staat om klantvraagstukken vanuit een breed perspectief te benaderen en passende en pragmatische oplossingen te bedenken. Op structurele wijze, met oog voor detail en steevast zeer resultaatgericht, creëert ze samenhang tussen functionele, procesmatige en wetgevende componenten. Gezien de hausse aan nieuwe Nederlandse en Europese wetgeving in relatie tot IT-dienstverlening, is het voor CGI van groot belang om klanten te voorzien van diensten en producten die voldoen aan wettelijke kaders en hen te ontzorgen. Hierbij is een belangrijke rol voor Monique weggelegd.

Daarnaast ondersteunt Monique klanten met het opstellen en implementeren van documenten en activiteiten op het gebied van onder meer security, risico management, processen en procedures en business continuïteit. Aan de hand van diverse industriestandaarden helpt zij het volwassenheidsniveau van klanten te vergroten. Zij verzorgt ook de ontwikkeling van control frameworks voor klanten waartegen interne en externe audit kunnen worden uitgevoerd.

Na twintig jaar ervaring in betalingsverkeer met (interbancaire) projecten op het gebied van o.a. betaalautomaten, EMV, SEPA, PSD, InstantPayments, heeft Monique zich breed ontwikkeld op het gebied van Risk & Compliance. Hierdoor kan zij klanten op de meest uiteenlopende onderwerpen in diverse sectoren ondersteunen.