‘s Werelds grootste vervoerders (in de lucht, over het spoor dan wel het asfalt), autofabrikanten, dienstverleners op het gebied van verkeer & vervoer, cityplanners, beleidsmakers, wetenschappers en vertegenwoordigers van diverse andere relevante partijen in dit domein, komen gedurende The Future of Transport World Conference samen om de toekomst van het transport te bespreken. Twee dagen lang zijn er meer dan 160 presentaties in negen programmalijnen, waaronder ‘Urban Mobility & Smart Cities’, ‘The Challenge for Rail’ en ‘Quantum Shifts’.

Presentatie over hoe data en gamification ons mobiliteitsgedrag kunnen beïnvloeden

In de programmalijn ‘Quantum Shifts’ houdt Laurens Lapré, Vice President Consulting bij CGI, een presentatie met de titel ‘Using data and gamification to change mobility behaviour’. Lapré vertelt onder meer over de BestDriver-app, waarbij informatie uit voertuigen in een serious game gebruikt wordt om mensen aan te zetten zuiniger en veiliger te rijden. De technologieën achter deze app, kunnen ook gebruikt worden om mensen zover te krijgen dat zij hun auto wat vaker laten staan. Of, als ze toch de auto boven het OV, de fiets of thuiswerken verkiezen, de spits gaan mijden. CGI heeft een jaar lang drie ‘Spitsmijden’-projecten op dit vlak uitgevoerd, waarbij eveneens gamification werd ingezet om mensen richting een ander mobiliteitsgedrag te krijgen. Op The Future of Transport Conference deelt Lapré de resultaten van deze projecten met u en vertelt hij wat deze projecten betekenen voor de volgende stap: Mobility as a Service (MaaS): consumenten kopen zelf geen vervoersmiddelen meer, maar hebben flexibel toegang tot verschillende vervoersdiensten.

De presentatie van Laurens Lapré is op 20 juni om 14:15 uur.