Er valt niet aan te ontkomen: de hedendaagse samenleving bevindt zich in een evolutionaire revolutie. De technologische ontwikkelingen geven onze manier van samen leven en samen werken in razend tempo een ander aanzien. Wat we nog maar enkele jaren geleden bekeken als wonderlijke uitvindingen of luchtspiegelingen, hebben we inmiddels geaccepteerd als volkomen vanzelfsprekend. Begin jaren ’90 beweerden mensen lachend geen behoefte te hebben aan mobiele telefoons; de smartphone van nu is een alomtegenwoordig en multifunctioneel device dat niet meer weg te denken is. In IT-kringen is het uitgangspunt: wat we vandaag doen, is over vijf jaar waarschijnlijk weer door de techniek ingehaald.

Een uitdagende opgave

Deze evolutionaire revolutie biedt ongekende mogelijkheden – voor overheden, commerciële organisaties, en voor de individuele mens. Maar zij brengt ook een uitdagende opgave met zich mee. Wie geen kansen wil missen en de aansluiting met de ontwikkelingen wil houden om zichzelf niet buitenspel te plaatsen, zal zeer alert moeten zijn en de toekomst met een open blik tegemoet moeten treden. Als businessgedreven IT-dienstverlener is CGI voortdurend op zoek naar nieuwe technieken en kansen. We zien het als onze missie opdrachtgevers mee te nemen in de revolutie; hen te informeren, te inspireren en te adviseren. En hen misschien zelfs wel te wapenen tegen de gevaren die de snelle ontwikkelingen óók meenemen.

Inspiratie en innovatie in het Spark Innovation Center

CGI beschikt in Rotterdam over het volledig voor innovatie en inspiratie ingerichte Spark Innovation Center. Een belevingscentrum van vernieuwing waarin we u op indringende wijze de technologische toekomst in loodsen. Dat gebeurt vanuit drie op elkaar aansluitende ‘experience zones’ die ieder hun eigen waarde hebben voor uw inspirerende route naar de toekomst.