Ronald Jansen

Ronald Jansen

Principal Business Consultant Digital Transformation

Holland FinTech verzorgt iedere maand een inspirerende meeting met pitches van start-ups die gericht zijn op de financiële wereld. Werkzaam in de verzekeringswereld wil ik mij maandelijks laten verrassen door nieuwe innovatieve oplossingen voor verzekeraars. Maar dit valt nogal tegen. Keer op keer is het overgrote deel van de oplossingen of ideeën namelijk gericht op banken.

Hoe komt het dat verzekeraars jaren achterlopen op andere sectoren, kijkend naar de digitale volwassenheidscurve? Verzekeraars hebben bijna zonder uitzondering moeite zich aan te passen aan de digitale wereld. De verzekeringswereld bungelt dan ook ergens onderaan de lijstjes als minst innovatieve branche.

Hoe gaan die bedrijven overleven de komende jaren? De omslag naar een rijke, persoonlijke en snelle klantervaring is gigantisch en vraagt om een totaal andere denkwijze. Geen losstaande initiatieven, maar een complete aanpassing van het operationele model van een verzekeraar is nodig. Waarom komt dat nauwelijks van de grond? Er is een aantal redenen te bedenken:

  • Verzekeraars zijn van nature conservatief en tamelijk ouderwets. Stabiel en betrouwbaar waren de gangbare termen. De noodzaak snel, wendbaar en innovatief te zijn was simpelweg niet aanwezig;
  • De verzekeringsbranche was erg afhankelijk van persoonlijk contact via adviseurs en tussenpersonen, die adviesgevoelige producten verkochten. Eenvoudiger producten en de beschikbaarheid van data maken een omslag naar ondersteuning door technologie, ten faveure van (duur) persoonlijk advies, een logische trend. De discussie hierover wordt nog breeduit gevoerd in de markt en vertraagt een snelle digitale transformatie;
  • Investeringen zijn de laatste jaren achtergebleven als gevolg van de crisis. De focus lag niet op investeren maar op kostenbesparing;
  • Door strenge regulering en toezicht is het niet eenvoudig als nieuwkomer de verzekeringsmarkt te betreden, waardoor gerenommeerde verzekeraars minder snel concurrentie ondervinden van FinTech-bedrijven;
  • Oude technologie (mainframes en andere legacy) maakt het nagenoeg onmogelijk om de nieuwe en oude wereld aan elkaar te knopen. Marketeers zien hun ideeën stranden door gebrekkige opvolging in de back-office systemen. De snelle veranderingen in front-end technologie staan haaks op de lastig aanpasbare back-end systemen, waardoor straight through processing niet mogelijk is;
  • Verzekeraars zijn veelal bezig met het optimaliseren van hun processen en reorganiseren, maar veel minder met innoveren. Operational excellence is key, maar dit is vooral intern gericht, op kostenbesparingen. Daar is niets mis mee, zolang je de innovatiekant maar net zoveel aandacht geeft;
  • In een ‘global market’ ben je als middelgrote verzekeraar met een IT budget van 30 miljoen euro simpelweg niet in staat zelf innovatieve oplossingen te bedenken en te realiseren. Dat is niet een kwestie van niet willen, maar gewoonweg niet kunnen. Je zult dus moeten meeliften op andermans initiatieven.

Maar de gedachte dat een geleidelijke aanpassing aan de veranderende omstandigheden zal volstaan, is pertinent fout. Er komt op enig moment wél een initiatief die de markt volledig op zijn kop zet (deze maand is dat ‘Lemonade’) en dan sta je als niet innovatieve verzekeraar met een rokende motor aan de kant van de weg terwijl de elektrische auto’s met hoge snelheid naar hun plaats van bestemming razen.

Verzekeraars zullen daarom opkomende technologie moeten omarmen als ook de bedrijven/startups die dat nu al doen. Alleen door technologie te adopteren, is het mogelijk strategische doelen te behalen. Dat gevoel van urgentie is simpelweg nog niet aanwezig.

Grote verzekeraars zoals AEGON en Achmea hebben in het afgelopen jaar budgetten vrijgemaakt om de boot niet te missen. Centraal Beheer (Achmea), verbindt zich als partner aan startup-accelerator Startupbootcamp en AEGON investeert 100 miljoen euro in een aantal geselecteerde startups om op die manier te profiteren van hun innovatieve ideeën. Uitbesteden lijkt het credo. Zelf innovatief zijn met een eigen IT-afdeling die grotendeels bestaat uit medewerkers die vooral kennis hebben van ‘oude’ technieken is immers een heilloze zaak. Dan maar liever je kansen spreiden en inzetten op een palet aan kansrijke startups.