michael_rootring.jpg

Michael Rootring

Thought Leader Payments

Ook dit jaar heeft CGI weer strategische klantinterviews gehouden in het kader van het CGI Client Global Insights-programma. Hiervoor werden in 2018 totaal meer dan 1.400 gesprekken gevoerd.

83% van onze payments gerelateerde klanten geeft aan dat hun snelheid in veranderen wordt vertraagd of beperkt door oude IT, en dat het hun grootste aandacht heeft dit aan te pakken. Tevens geeft 87% aan dat veranderende wet- en regelgeving ook toebehoort tot de topprioriteiten. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de snelheid van veranderen als gevolg van nieuwe wetgeving veelal wordt beperkt door oude IT. Een voorbeeld van zo’n wetgeving is PSD2, waar Open Banking en Instant Payments de natuurlijke volgende stappen zijn.

Waarom eigenlijk investeren in Open Banking?

De financiële sector staat onder grote druk om meer transparantie en maatschappelijke relevantie te leveren. Na de PSD2 wetgeving staan we aan de vooravond van grootschalige veranderingen. Een van deze veranderingen is het openstellen van de interne systemen van de bank en de manier waarop deze systemen in een open community met elkaar effectief communiceren. Dit wordt Open Banking genoemd. Dit is de volgende stap naar een breder ecosysteem voor banken, in samenwerking met bedrijven en eindgebruikers die gebruik maken van de diensten van deze banken.

Instant Payments

Sinds enkele jaren is het gedrag van consumenten ronduit ongeduldig te noemen. Door toedoen van het steeds verder digitaliseren van de wereld om ons heen, wordt het gedrag van consumenten steeds meer en meer: “Ik wil wat ik wil, wanneer ik het wil”. Instant Messaging als nieuwe manier van communiceren was een van de eerste voorbeelden waarmee wordt ingespeeld op dit gedrag.

Sinds begin dit jaar is het door Nederlandse banken mogelijk gemaakt om payments op een instant manier te kunnen uitvoeren. Europees, maar ook wereldwijd vinden dergelijke Instant Payments initiatieven plaats. Echter, om dit mogelijk te maken zijn drastische aanpassingen in de betaalketen van de bank noodzakelijk. Tevens zal dit aanpassen van de huidige diensten, door toedoen van PSD2, breed aangeboden moeten worden binnen alle segmenten van de bank.

De uitdaging die legacy IT de bank biedt

De afgelopen jaren hebben banken, onder toedoen van nieuwe wetgeving en de opkomst van FinTechs, vooral geïnvesteerd in het ontwikkelen van nieuwe losstaande systemen. Hierbij voerde een combinatie van specifieke functionaliteit en het snel kunnen leveren de boventoon. Gevolg hiervan is dat dezelfde functionaliteit op meerdere plekken binnen een bank voorkomt. Deze nieuw ontwikkelde systemen zijn op dusdanige manier ingepast in het huidige IT landschap, dat er een ware spaghetti van veelal een meervoud van gelijke interfaces is ontstaan.

Deze realiteit is vanzelfsprekend een uitdaging. Denk hierbij aan het doorvoeren van aanpassingen in bestaande functionaliteit. Dit is een kostbare en tijdrovende zaak.

Biedt pure IT rationalisatie nog altijd de oplossing?

Deze stelling wordt door velen kritisch benaderd. Is dit de juiste weg naar de toekomst? Er zijn immers nieuwe mogelijkheden om rationalisatie het hoofd te bieden. Denk aan het veelal gebruikte outsourcing van processen en services, of het nieuwere investeren in een Cloud oplossing. Welke weg ook wordt bewandeld, snelheid in veranderen om de competitie voor te blijven, en de uitdaging van alle verplichte wetswijzigingen, zullen de komende jaren de boventoon blijven voeren.

Daarnaast is puur rationalisatie van oude IT niet genoeg. Er is behoefte om rationalisatie op functionaliteit en data toe te passen. Gezien de huidige ontwikkelingen richting Open en Instant is dit een must. Er kan gekozen worden voor het outsourcen van processen en services, of voor een Cloud oplossing. Maar daarmee wordt de complexiteit van de eerder genoemde spaghetti van systemen en interfaces van gelijke functionaliteit en data niet aangepakt en wordt het probleem slechts verplaatst.

Vandaar dat ik van mening ben dat oude IT gelijktijdig gerationaliseerd dient te worden, gezamenlijk met een functionele- en data gerichte aanpak. Zeker gezien het feit dat er wereldwijd steeds meer gewerkt wordt naar betaalstandaarden zoals ISO20022. Hierdoor zal het betalingslandschap steeds meer een commodity gaan worden, net zoals elektriciteit voor huishoudens uit het stopcontact. Banken die nu de rationalisatieslag maken, zijn klaar voor de toekomst.

Banken kunnen deze rationalisatie zelfstandig organiseren. Er zal in dat geval kennis  aanwezig moeten zijn en er zal de nodige tijd moeten worden besteed om dit aan te pakken, wat bij elkaar een behoorlijke investering is.

Er is echter een mogelijkheid om deze behoeftes effectief en efficiënt te tackelen: Maak gebruik van een op Cloud gebaseerde, modulair opgebouwde All Payments oplossing. Hierdoor neemt de wetgevingsdruk voor de bank af en worden de kosten verminderd voor het operationeel houden van oude IT. De bank is verzekerd dat Open Banking & Instant betalen toekomstvast kan worden doorgevoerd. CGI biedt deze oplossing.

Bent u geïnteresseerd, neemt u dan contact met me op om de mogelijkheden te bespreken.

Over de auteur

michael_rootring.jpg

Michael Rootring

Thought Leader Payments

Michael Rootring is sinds 1998 actief in Banking met de nadruk op Payments. In het begin van zijn carrière bij CGI heeft hij verschillende business process en analyse rollen vervuld bij diverse financiële instellingen. Sinds 2006 heeft hij zich gespecialiseerd op het gebied van betalingsverkeer ...