Volledig begeleid door het moderniseringsproces

Als full-serviceprovider begeleiden we u in het gehele moderniseringsproces. Om te beginnen analyseren we het bestaande IT-landschap en de verschillende IT-onderdelen. In nauw overleg bepalen we vervolgens de moderniseringsstrategieën per onderdeel. Daarna transformeren we deze onderdelen naar flexibele IT. Ook bij de continue optimalisatie die daarna volgt en waarmee uw IT duurzaam haar waarde behoudt, kunnen we u ondersteunen. Het doorvoeren van aanpassingen is dankzij de transformatie eenvoudig en kan nu in een zeer hoog tempo verlopen.

Zo werkt IT Modernization