Rotterdam, 19 juli 2019 — UWV heeft een contract getekend met DXC Technology, dat in nauwe samenwerking met zijn partners CGI en Equinix aan deze overheidsinstantie hosting, technisch applicatiebeheer en digitale vernieuwing gaat leveren. Na een uitgebreide selectieprocedure en een pilotfase heeft UWV gekozen voor dit samenwerkingsverband.

Focus ligt op het borgen van de continuïteit en stabiliteit van de dienstverlening van UWV. Daarnaast gaat UWV bedrijfsprocessen verder automatiseren met de inzet van nieuwe technologie. Zo dragen de samenwerkende IT-bedrijven bij aan de digitale transformatie van UWV.

Als een van de grootste dienstverleners in de publieke sector zet UWV met de keuze voor DXC en zijn partners CGI en Equinix in op een moderne datacenter dienstverlening en op digitale vernieuwing. DXC is eindverantwoordelijk voor de algehele dienstverlening, CGI levert in samenwerking met DXC het technisch applicatiebeheer en Equinix levert de datacentercapaciteit vanuit zijn moderne datacenters in Amsterdam.