Transformational outsourcing versnelt digitale transformatie

Het is niet zozeer de techniek, het zijn cultuur en interne weerstanden die de grootste belemmeringen vormen om een digital-firstorganisatie te worden. Dit is de meest opvallende conclusie uit de CGI Global 1000, de jaarlijkse klantinterviews die CGI wereldwijd uitvoert. Transformational outsourcing is een belangrijke versneller voor digitale transformatie. Het stelt organisaties in staat om budget vrij te maken door het rationaliseren en optimaliseren van de legacy-IT.

Gedreven door cyberdreiging,  verwachtingen van consumenten, wet en regelgeving en  technologische ontwikkelingen versnelt de digitalisering van overheden en bedrijven. Ze staan voor de uitdaging om bestaande ‘legacy’ IT maximaal uit te nutten, te optimaliseren en te moderniseren. Met als doel de operationele kosten te reduceren en middelen vrij te maken voor noodzakelijke innovatie en transformatie. Wat opvalt uit jaarlijkse klantinterviews die CGI wereldwijd uitvoert, is dat bijna 75% aangeeft dat niet zozeer techniek, maar juist cultuur en interne weerstand de grootste uitdagingen zijn om een ‘digital first’ organisatie te worden. Transformational outsourcing is dan een belangrijke versneller voor digitale transformatie. Het stelt organisaties in staat om benodigd budget vrij te maken door het rationaliseren en optimaliseren van de legacy IT. Dit kan worden geïnvesteerd in een portfolio van projecten en initiatieven voor digitalisering, innovatie en transformatie van de organisatie. Transformational outsourcing is daarmee per definitie strategisch. Dit artikel, eerder gepubliceerd in Outsource Magazine, geeft inzicht in effectieve governance en service integratie. Een vereiste in Transformational Outsourcing.

Bron: Outsource Magazine