Ondernemingen schrijven steeds vaker rode cijfers en het aantal fraudezaken stijgt. Overheden willen incassokosten terugdringen en de burger niet onnodig lastig vallen. In beide gevallen wordt de druk op het incasseringsproces daardoor extra groot. Vaak ontbreekt het echter aan capaciteit en door de betrokkenheid van meerdere externe partijen is er minder controle op proces, prioriteiten en klantenservice. Voor veel beslissers blijft daarbij onduidelijk of investeringen op dit gebied zich wel terugverdienen. Bij gebrek aan tijd en geld investeren zij hierdoor niet in de technologie en processen die zij eigenlijk zo hard nodig hebben.

Collections vergt een geringe investering en neemt weinig kosten en risico’s met zich mee. We worden uitsluitend betaald uit een deel van de meeropbrengst. Ook in moeilijke tijden als het er écht om gaat, kunnen organisaties dus kiezen voor Collections. We helpen klanten met een Proof of Concept om in te schatten of een managed services model genoeg waarde voor ze oplevert. En we onderzoeken alternatieve scenario’s en ontwikkelen een high-level business case die we presenteren aan het management. In meer dan 350 implementaties wereldwijd realiseerde CGI voor klanten gemiddeld 10-25% kostenreductie en 15-45% meer incasso-opbrengsten.

Incasseren - waarom CGI?

• Diepgaande domeinexpertise - We hebben meer dan 40 jaar ervaring en daardoor grondige kennis van incasseringen in diverse markten. Hiervoor hebben we uitstekende platformen ontwikkeld.

• Gedeeld risico en governance - We bieden een uniek model van gedeelde verantwoordelijkheid, operatie en omzet. Dat maakt ons een echte partner voor onze klanten. Zíj bepalen het beleid, koppelen dit aan de interne organisatie en zorgen voor goedkeuringen. CGI werkt met hen samen aan de strategische en tactische veranderingen en creëert processen, voert strategieën uit en zorgt voor de operationele activiteiten.