Utworzona w 2000 r. UNGC jest ramą opartą na zasadach dla przedsiębiorstw, określającą dziesięć zasad w czterech głównych obszarach: praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Jako sygnatariusze paktu Global Compact, zobowiązujemy się do uczynienia UN Global Compact i jego zasad częścią strategii, kultury i codziennych działań naszej firmy, a także angażujemy się we wspólne projekty, które realizują szersze cele rozwojowe United Nations, zwłaszcza cele zrównoważonego rozwoju.

Zdajemy sobie sprawę, że kluczowym wymogiem uczestnictwa w UN Global Compact jest coroczne składanie dokumentu Communication on Progress (COP), który opisuje działania naszej firmy we wdrażaniu Dziesięciu Zasad. Wspieramy odpowiedzialność publiczną i przejrzystość, dlatego zobowiązujemy się do składania sprawozdań z postępów w ciągu jednego roku od wstąpienia do UN Global Compact, a następnie corocznie zgodnie z polityką UN Global Compact COP.

Sustainable development goals