Aby zharmonizować przepływ danych, usprawnić wymianę informacji i zwiększyć przejrzystość, fińska Służba Krwiodawstwa Czerwonego Krzyża rozszerzyła wykorzystanie platformy zarządzania dokumentami, która została stworzona przez CGI. Oprócz korzystania z platformy do zarządzania, fakturowania zakupu, teraz używa go również do automatycznej archiwizacji wiadomości i dokumentów interesariuszy za pośrednictwem modułu CGI Digital Archive. Szersze zastosowanie rozwiązania, zaowocowało znacznymi oszczędnościami czasu i nakładu pracy.

"W przeszłości informacje od różnych zainteresowanych stron i władz były ukryte w różnych miejscach: w folderach lub wiadomościach e-mail od osób, które z nami miały kontakt", powiedział Teemu Laakso, dyrektor rozwoju Służby Krwiodawstwa. "W naszej pracy, od czasu do czasu musimy wrócić do tych dokumentów, a przed wprowadzeniem automatycznego archiwizowania, zabierało to nam dużo czasu," powiedział.