Intelligent automation

Resource center

Vantaa, to czwarte co do wielkości miasto w Finlandii. Władze miasta zastosowały mobilne rozwiązanie CGI do archiwizacji, które umożliwia zarządzanie dokumentami i archiwizację — w dowolnym miejscu i czasie.

Aby zharmonizować przepływ danych, usprawnić wymianę informacji i zwiększyć przejrzystość, fińska Służba Krwiodawstwa Czerwonego Krzyża rozszerzyła wykorzystanie platformy zarządzania dokumentami, która została stworzona przez CGI. Oprócz korzystania z platformy do zarządzania, fakturowania zakupu, teraz używa go również do automatycznej archiwizacji...

This brochure presents real-world innovation success stories from around the globe, along with a brief story of how CGI helps clients become more agile and innovation-focused in this upended, digital world.

Organizations across sectors are under increasing pressure to launch competitive products and services quickly to meet growing consumer/citizen demands. Innovation and collaboration are becoming critical business capabilities, and leading organizations are investing in emerging technologies to drive their success.