Zrozumienie, jak zmaksymalizować wartość rozwiązań chmurowych, przy czym jednocześnie zasymilować te rozwiązania w obecnym środowisku, wymaga fachowych wskazówek doświadczonego partnera IT.

W przypadku większości przedsiębiorstw rosnące koszty eksploatacji IT ograniczają inwestycje potrzebne do przekształcenia się w bardziej elastyczne, nowoczesne przedsiębiorstwa cyfrowe. Usługi konsultingowe w zakresie hybrydowej strategii IT i transformacji firmy CGI są pierwszym krokiem do zmniejszenia kosztów, złożoności procesów i ryzyka. Usługi w zakresie strategii i transformacji chmury umożliwiają organizacjom maksymalizację jej wykorzystania oraz poprawę bezpieczeństwa, dzięki jasnym wskazówkom dotyczącym najlepszego dopasowania.

Jako dostawca kompleksowych usług w chmurze z doświadczeniem w zakresie migracji czy zarządzania usługami w chmurze na całym świecie, pomagamy klientom odpowiadać na pytania „co”, „jak”, „dlaczego” oraz „kiedy” w temacie przejścia na hybrydę obsługującą środowisko informatyczne.

Nasze usługi doradcze obejmują:

 • Strategia chmury i tworzenie mapy drogowej — eksperci CGI zapewniają wskazówki oraz planowanie dotyczące strategii, aplikacji, danych i infrastruktury w celu przejścia do hybrydowego środowiska IT obsługującego chmurę. Pomagamy klientom dostosować wymagania biznesowe i techniczne, dokumentujemy kluczowe wskaźniki sukcesu wdrożenia chmury i tworzymy plan działania dostosowany tak, aby iść naprzód. Stosujemy sprawdzone narzędzia i frameworki, aby umożliwić przyjęcie transformacji przedsiębiorstwa, w tym:
 • CGI Unify360 Portfolio Manager do przechwytywania i agregowania informacji o przedsiębiorstwie;
 • Analizator kodu CGI Unify360 do analizy kodu źródłowego aplikacji w celu określenia najlepszego dopasowania do migracji w chmurę.
 • Ocena gotowości do pracy w chmurze – CGI pomaga klientom analizować ich obecne aplikacje w celu określenia przydatności do chmury. Wspólnie przyglądamy się obciążeniom (całym portfelom lub pojedynczym aplikacjom), a następnie przygotowujemy dla każdego z nich rekomendację najlepiej dopasowanego rozwiązania infrastruktury chmury. W przypadku starszych aplikacji omawiamy zmianę architektury i związane z tym koszty. Przedstawiamy oferty dostawców usług w chmurze (CSP) w oparciu o koszty migracji do chmury, ryzyko i nakład pracy. Ocena gotowości do chmury umożliwia planowanie, migrację i zarządzanie przejściem hybrydowego ekosystemu IT.
 • Modernizacja i racjonalizacja aplikacji — korzystając z narzędzi i metodologii CGI, nasi eksperci pomagają organizacjom oceniać starsze portfele i aplikacje podczas przechodzenia do chmury. Nasz proces modernizacji i racjonalizacji aplikacji zmniejsza nadmiarowość, eliminując przestarzałe technologie. Nasze podejście jest zgodne z architekturą hybrydowego ekosystemu IT i poprawia interoperacyjność systemów.
 • Nasi eksperci wykorzystują narzędzia do gromadzenia danych i analizy, w tym CGI Unify360 Portfolio Manager i inne narzędzia innych firm, aby rekomendować, które aplikacje można przenieść bezpośrednio do chmury, które należy przebudować, a które należy zastąpić (być może modelem SaaS) oraz które powinny pozostać takie, jakie są;
 • Korzystamy z narzędzia CGI Unify360 Code Analyzer do analizy kodu źródłowego, identyfikowania i rozwiązywania problemów technicznych utrudniających migrację do chmury.
 • Migracja i transformacja — CGI zapewnia kompleksowe usługi w zakresie planowania i wykonywania migracji do chmury, od pojedynczego systemu do przedsiębiorstwa — do dowolnego miejsca docelowego w chmurze.

Kluczowe korzyści:

 • Pełne zrozumienie biznesowych i technologicznych aspektów przetwarzania w chmurze;
 • Omówienie zagrożeń, korzyści i implikacji przetwarzania w chmurze dla konkretnej organizacji;
 • Porady ekspertów i zalecenia dotyczące przyjęcia chmury obliczeniowej;
 • Przejrzysta mapa drogowa przejścia;
 • Pełne wsparcie wdrożeniowe i przejściowe;
 • Maksymalny zwrot z inwestycji przy minimalnym ryzyku.