Nowoczesne firmy opierają swoje procesy przede wszystkim na interakcji – łączności z odpowiednimi osobami oraz na działaniu, w odpowiednim czasie oraz w odpowiedni sposób. Niemniej jednak, dzięki technologiom cyfrowym sposób w jaki ludzie komunikują się ze sobą oraz zachodzące pomiędzy nimi interakcje ulegają zmianom.

Zapraszamy do pobrania broszury