Przez ostatnie lata w branży IT dominowało samozatrudnienie. Nic dziwnego. Dla pracodawców oznacza to większą elastyczność i znacząco minimalizuje koszty zatrudnienia, których ciężar zostaje przerzucony na pracownika. Jednak ostatnio można zaobserwować szereg zjawisk, które mogą wywrzeć wpływ na zmianę tych standardów i powrót do umów o pracę.

Wiele firm w branży IT zdaje sobie sprawę, że elastyczność i swoboda, wynikające z innych, niż umowa o pracę rodzajów umów, mogą wpływać negatywnie na stabilność oraz efektywność zespołu, a także na jakość i ciągłość projektów.

Istnieje szereg czynników, przez które również pracownicy z branży IT skłaniają się ku umowie o pracę. Kluczowe z nich to:

  1. Bezpieczeństwo zatrudnienia. Umowa o pracę daje większą pewność zatrudnienia i stabilność dochodów niż umowy cywilnoprawne lub współpraca B2B. W czasach niepewności gospodarczej nabiera to szczególnego znaczenia.
  2. Dodatkowe korzyści. W ramach umów o pracę pracownicy często otrzymują atrakcyjny pakiet benefitów, np. prywatną opiekę zdrowotną, ubezpieczenie grupowe, programy motywacyjne itp.
  3. Gwarantowane urlopy. Umowa o pracę zapewnia dodatkowe urlopy - okolicznościowe, na zdarzenia nieprzewidziane, czy opiekę nad dziećmi.
  4. Zakres wynagrodzenia. Gratyfikacja za pracę w ramach tradycyjnej umowy o pracę nie ogranicza się jedynie do pensji netto. Gwarantuje wyższe składki zdrowotne oraz możliwość oszczędzania w ramach PPK.
  5. Ochrona pracownika. Umowa o pracę to również jasne zasady zakończenia współpracy oraz warunków, w jakich pracujemy.

Powrót do umowy o pracę w branży IT jest zjawiskiem, którego postrzeganie różni się w zależności od punktu widzenia. U osób pracujących na umowach cywilnoprawnych, zmiana ich na rzecz umowy o pracę może wywoływać mieszane uczucia. Jest to głównie obawa przed utratą autonomii. Ta jednak zazwyczaj jest obarczona klauzulami o zakazie konkurencji. Rezygnacja z tej teoretycznej wolności może zostać wynagrodzona z nawiązką, w zamian za większe poczucie bezpieczeństwa i pełną ochronę gwarantowaną przez prawo.

Mimo wszystko, z perspektywy osób samozatrudnionych, powrót do umowy o pracę może oznaczać pewne wyzwania:

  1. Mniejsza niezależność. Umowa o pracę wiąże się z większą kontrolą ze strony pracodawcy, co może ograniczać niezależność i elastyczność w zarządzaniu czasem pracy oraz kojarzyć się ze stagnacją. Przeciwdziałając tego rodzaju obawom, oferujemy możliwość rotacji pracowników pomiędzy zespołami i projektami, umożliwiając im rozwój w ramach struktur CGI.
  2. Potencjalne ograniczenie zarobków. Osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych lub prowadzące własną działalność gospodarczą mogą czasem osiągać wyższe wynagrodzenie w krótszym czasie, szczególnie pracując nad projektami o wysokim poziomie skomplikowania. W CGI jesteśmy świadomi oczekiwań pracowników co do poziomu zarobków. Dlatego co roku waloryzujemy pensje, a zrealizowane plany budżetowe owocują premiami dla wszystkich osób, które zatrudniamy na podstawie umów o pracę.
  3. Brak korzyści podatkowych. Osoby samozatrudnione mogą korzystać z pewnych ulg podatkowych, które wydają się niedostępne dla pracowników etatowych. Tymczasem autorskie koszty uzyskania przychodu mają zastosowanie również w przypadku posiadania umowy o pracę. W CGI funkcjonuje rozwiązanie w postaci pracy twórczej, która daje możliwości otrzymania częściowego zwrotu z zaliczki na podatek.
  4. Emerytura lub renta. Nie myślimy o nich, gdy jesteśmy młodzi i zdrowi. Jednak wcześniej czy później będziemy oczekiwali lub potrzebowali wsparcia ze strony państwa. Istotny wpływ na to, jakie ono będzie, ma wysokość składki ZUS. Ta rzadko przekracza wymagane minimum w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Ostatecznie decyzja o powrocie do umowy o pracę czy pozostaniu przy umowach cywilnoprawnych zależy od indywidualnych preferencji, celów zawodowych oraz obowiązujących warunków na rynku pracy. Niektórzy wybiorą umowę o pracę, aby zyskać większą stabilizację i korzyści socjalne. Inni zaś wciąż będą preferowali samozatrudnienie ze względu na elastyczność i potencjalnie większe zarobki.

Jedno jest pewne - zarówno pracownicy, jak i pracodawcy starają się znaleźć równowagę pomiędzy elastycznością i stabilnością, aby zapewnić sobie wzajemne korzyści i osiągnąć sukces w konkurencyjnym środowisku branży IT.

O tym autorze

Piotr Buze

Piotr Buze

Absolwent Socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dla sektora IT rekrutuje od 2016 roku. Wspierał również rozwój konsultingu w wielu organizacjach.