Mariusz Pachocki

Mariusz Pachocki

Lead Consultant Commercial Sector

Żyjemy w nowej rzeczywistości, w której musieliśmy przystosować się do nowych realiów. Możemy oczywiście skupiać się jedynie na negatywnych aspektach aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, ale to nie przyniesie nam żadnej wartości. Lepiej więc spojrzeć na to z innej perspektywy.

Nowa rzeczywistość wzbudziła w społeczeństwie, firmach i wśród rządzących potrzebę dzielenia się tym co mamy oraz dążenia do powszechnego dostępu do technologii. Mam na myśli sprzęt oraz wszelkie rozwiązania, które pomagają nam w codziennej pracy czy nauce, szczególnie tych zdalnych.

Jako firma związania z branżą technologiczną, która na całym świecie podejmuje liczne inicjatywy mające na celu pomoc społecznościom, w których żyjemy, nie mogliśmy przejść obojętnie obok tych potrzeb. Dlatego reagujemy, pomagamy jak tylko możemy i wprowadzamy potrzebne zmiany, działając według modelu 3R: RESPOND. REBOUND. REINVENT.

Zjednoczeni w słusznej sprawie

Wielu uczniów nie może uczestniczyć w zdalnych zajęciach, ponieważ nie mają odpowiedniego sprzętu. Dlatego postanowiliśmy przekazać komputery jednej z warszawskich Szkół Podstawowych oraz dwóm Placówkom: Socjalizacyjnej Całodobowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Elblągu oraz Domowi Dziecka w Policach.

Nie moglibyśmy tego zrobić gdyby nie współpraca z Fundacją OneDay, która zgłosiła nam zapotrzebowanie na komputery w tych konkretnych placówkach.

Początkowo nasza współpraca z OneDay dotyczyła jedynie wdrożenia narzędzia Salesfore, aby ułatwić zarządzanie datkami. Jako Partner Salesforce mamy kompetencje, aby wdrażać narzędzie m.in. w organizacjach NGO, które otrzymują do niego darmowy dostęp.

W trakcie naszej współpracy okazało się, że Fundacja zmaga się także z innymi potrzebami, które również mogliśmy zaspokoić. Szybko rozszerzyliśmy naszą współpracę o stworzenia dedykowanej aplikacji wspierającej proces kompletowania paczek świątecznych dla podopiecznych Fundacji. Żmudny proces i ręczne wpisywanie danych do tabeli zamieniliśmy na aplikację mobilną, która nie tylko pozwoliła zachować pełną kontrolę nad paczkami, ale także znacznie przyspieszyła pracę wolontariuszy.  

MS Teams w edukacji domowej

Angażujemy się tam, gdzie możemy pomóc, tam gdzie możemy wykorzystać nasze najlepsze kompetencje i tam gdzie możemy szybko zareagować. A wszystko w słusznym celu. Wiele dzieci i nauczycieli zmagało się z problem edukacji domowej. Nie mając odgórnych, skutecznych narzędzi musieli sobie radzić jak tylko mogli. To skłoniło mnie do reakcji i wsparcia wdrożenia MS Teams w jednej ze szkół. Narzędzie miało usystematyzować i ułatwić zdalne prowadzenie zajęć. Wszyscy nauczyciele mogli korzystać z jednego, dedykowanego systemu do nauczania.

Uruchomienie systemu podzieliłem na 3 fazy, korzystając również z rekomendacji innych użytkowników społeczności LinkedIn:

Faza 1. to wykonanie podstawowych prac (onboarding, rejestracja konta, konfiguracja, etc.) - łącznie kilka godzin pracy, oraz czas poświęcony na przekonanie dyrekcji szkoły do pomysłu.

Faza 2. tutaj kluczowa była integracja Vulcan z Office, która odbywała się wtedy kiedy zaplanowałem przeniesienie danych szkolnych. Na naszą prośbę udało się szybko włączyć tę funkcję na koncie szkoły. Otrzymaliśmy wersję beta. Przez problemy z wydajnością dane migrowałem w oparciu o pliki i konfigurację z poziomu Vulcan. Odtworzona została struktura klas w Office 365. Zespoły w MS Teams stworzyłem w oparciu o importy grup z Office 365 - manualnie, ponieważ nie znalazłem mechanizmu do automatycznej synchronizacji Grupa -> Zespół.

Faza 3. na tym etapie zmienione zostały mechanizmy integracji / prezentacji danych do logowania w Office 365. Widoczność danych uległa zmianie, co przy udostępnieniu systemu dla ok. 800 użytkowników spowodowało, że nie były widoczne loginy i hasła użytkowników. Krótkie rozeznanie w sytuacji spowodowało, że udało się odnaleźć przyczynę. Pomogły zmiana ustawień i ponowne utworzenie haseł.

Kluczem do sukcesu tego projektu była współpraca z dyrekcją szkoły oraz jednym z nauczycieli, który przyjął na siebie rolę business ownera. To on przekonał innych nauczycieli do tego rozwiązania, a dalej szkolił ich jak z niego korzystać. Moim zadaniem na tym etapie było przekazanie wskazówek, które miały pomóc w przygotowaniu materiałów szkoleniowych.

Na koniec chciałbym podzielić się dwoma wnioskami.

  1. Nawet znajdując się z tak trudnej sytuacji możemy odnaleźć jej pozytywne aspekty. Nowa rzeczywistość wymusiła na społeczeństwie większą digitalizację. Wiele spraw, które do tej pory musieliśmy załatwiać osobiście możemy teraz załatwić za pośrednictwem Internetu lub telefonu. Dotąd niemożliwa nauka zdalna okazała się możliwa, pod warunkiem, że odpowiednio do tego podejdziemy i dobierzemy właściwe narzędzia.
  2. Technologia IT w obszarze zdalnego nauczania wyprzedziła procedury i uwarunkowania prawne, stało się to widoczne szczególnie podczas pandemii COVID-19. Według mnie ta sytuacja wymusiła szybkie wdrożenie stabilnych rozwiązań, które już na stałe zagoszczą w naszych szkołach i staną się integralnym elementem nauczania.

O tym autorze

Mariusz Pachocki

Mariusz Pachocki

Lead Consultant Commercial Sector

Mariusz Pachocki jest odpowiedzialny za rozwiązania Omni Channel Management i CRM. Specjalizuje się w technologiach chmurowych takich jak Genesys Cloud, Microsoft Dynamics, Oracle CRM. Jest odpowiedzialny za wdrożenia rozwiązań Contact Center i integracje z CRM dla klientów CGI. W sektorze Commercial pracuje od ponad sześciu ...