Piotr Muszyński

Piotr Muszyński

Engagement Assessment Services Business Partner

Nowoczesne technologie sprawiają, że przedsiębiorstwa mogą korzystać z narzędzi, które jeszcze niedawno mogliśmy rozpatrywać w kategorii „przyszłość”. Ta przyszłość dzieje się teraz, a każda organizacja ma swoją strategię w zakresie wykorzystywania zdobyczy technologicznych.

Na rynku bez problemu odnajdziemy firmy, które poza korzystaniem z dostępnych zasobów, chcą także tworzyć nowe rozwiązania i wyznaczać trendy. Nie jest to jednak proste zadanie. Każda firma musi zmierzyć się z wyzwaniem: jak połączyć innowacje z utrzymaniem wysokiej jakości usług, dbając jednocześnie, aby były one cały czas opłacalne. Nasze doświadczenie pokazuje, że ogromny wpływ na rozwój organizacji ma obserwacja jej usług i produktów przez pryzmat dostarczanej wartości biznesowej. Takie podejście zapewnia efektywne i skuteczne alokowanie budżetu. Pozwala również budować długotrwałe i zdrowe relacje między IT, a poszczególnymi interesariuszami w organizacji. W CGI każdego roku przeprowadzamy rozmowy z klientami w ramach CGI Client Global Insights. W trakcie tegorocznej edycji przeprowadziliśmy blisko 1550 wywiadów z przedstawicielami firm, z którymi współpracujemy na całym świecie. Możliwość rozmowy i zebrane spostrzeżenia są szczególnie ważne dla CGI, ponieważ jako globalna firma dostarczająca usługi IT mamy świadomość tego jak ułatwić organizacjom prowadzenie biznesu i wspierać je w cyfrowej transformacji.

Analizując informacje otrzymane od klientów pojawiło się wiele wniosków, ale jeden z nich wydał się kluczowy: skupienie na działaniach pomiędzy biznesem, a działem IT, pozwala na osiągnięcie najlepszych wyników biznesowych. Jednak pozostaje pytanie, jak to zrealizować. W CGI stawiamy na mierzenie satysfakcji z wprowadzanych działań w zakresie IT. Wierzymy, że w ten sposób jesteśmy w stanie w porę reagować na pojawiające się wyzwania. Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami w ramach proximity model pomogło nam stworzyć własną metodykę - Journey to a World-Class IT Organization. Pozwala ona na:

 • Zidentyfikowanie obszarów, gdzie współpraca miedzy IT i biznesem wymaga poprawy
 • Zdefiniowanie mierzalnych wskaźników korelacji
 • Przygotowanie planu naprawczego, tam gdzie współpraca nie przebiega płynnie.

Dopasowanie biznesu i technologii jest mierzone poprzez 10 atrybutów, które w ocenie CGI są kluczowe do określenia poziomu, na jakim znajduje się firma dążąca do uzyskania miana światowej klasy organizacji IT. Dwa, które możemy uznać za najważniejsze to skupienie na kliencie oraz ciągłe dążenie do doskonalenia. Jesteśmy przekonani, że te dwa czynniki są kluczem do sukcesu każdej organizacji. Przeprowadzenie analizy porównawczej organizacji, według metodyki CGI odbywa się w dwóch wymiarach: lokalnym i globalnym.

Wartości biznesowe:

 • Usługi dostosowane do wymagań biznesowych
 • Dogłębna znajomość środowiska biznesowego
 • Konsekwentność we wdrażaniu innowacji
 • Bezpieczne środowisko działania, w tym zabezpieczenie prywatności danych

Efektywność technologii:

 • Stabilne środowisko IT
 • Wyższa jakość usług
 • Projekty dostarczone na czas
 • Utrzymanie zgodności z budżetem
 • Dogłębna wiedza w zakresie IT
 • Opłacalność usług IT

Kapitał ludzki

 • Strategia zarządzania wiedzą IT 
 • Środowisko pracy i kultura IT

METODYKA

Z perspektywy biznesu, Journey to a World-Class IT organization:

 • umożliwia podejmowanie decyzji i wyznaczanie celów uwzględniając potrzeby zarówno biznesowe jak i technologiczne
 • ułatwia wyznaczanie kierunku przyszłych inwestycji, właściwych strategii i priorytetów informatyczno-biznesowych – co będzie miało pozytywny wpływ na całą organizację
 • wspiera ustrukturyzowany model zarządzania IT i ciągłe doskonalenia firmy w zakresie wykorzystywania nowych technologii
 • koncentruje się na kluczowych czynnikach wpływających na wydajność i efektywność działu IT

Nasza metodyka obejmuje wskaźniki informatyczne, aby móc zmierzyć wydajność i określić powiązane cele oraz priorytety. Journey to a World-Class IT organization to sprawdzony proces ciągłego doskonalenia organizacji, który opiera się o dobór odpowiednich interesariuszy.

 

 

O tym autorze

Piotr Muszyński

Piotr Muszyński

Engagement Assessment Services Business Partner

W CGI odpowiada za identyfikację ryzyka w kluczowych ofertach, wdrażanych projektach i świadczonych usługach. Posiada szerokie doświadczenie w obszarach dostarczania rozwiązań IT.