Drodzy Klienci,

Kilka tygodni temu przekazaliśmy wiadomość o naszym zaangażowaniu w zapewnienie ciągłości usług w tych trudnych czasach. Współpracując z Wami i Waszymi pracownikami, każdego dnia doświadczamy Waszej ogromnej determinacji, by zaspokoić potrzeby obywateli, Waszych klientów i / lub pracowników i społeczności, w których żyjemy.

Mamy zaszczyt z Wami współpracować. Nasze zespoły z całego świata mają możliwość wspólnie odpowiedzieć na potrzeby wynikające z obecnego kryzysu. By wesprzeć kluczowe działania i zapewnić bezpieczeństwo – także pracownikom – mobilizując do tego zasoby i systemy. Wiele niezbędnych działań, które razem przeprowadzamy, obejmuje:

  • Bezzwłoczne przejście na pracę zdalną przez setki tysięcy pracowników – możliwe poprzez zwiększenie przepustowości, zapewnienie bezpieczeństwa i szybkie wdrażanie niezbędnego oprogramowania potrzebnego do zdalnej współpracy
  • Natychmiastowe wdrożenie zmian w ramach programów zatrudnienia i wsparcia gospodarczego. Były one możliwe dzięki wykorzystaniu już istniejących naszych rozwiązań IP w wielu miejscach na świecie dla rozmaitych branż;
  • Udostępnienie rozwiązań wirtualnych klas, które umożliwiają uczenie się online przez miliony dzieci z ponad 1700 szkół, z całej Europy. A także zorganizowanie dla dzieci wirtualnych obozów edukacyjnych poświęconych nauce, technologii, inżynierii i matematyce w całej Ameryce Północnej;
  • Opracowanie i uruchomienie cyfrowej platformy na rzecz rekrutacji do badań klinicznych i monitorowania stanu zdrowia dla Montreal Heart Institute. Umożliwia ona pacjentom ze zdiagnozowanym COVID-19 na zapisanie się, w bezpieczny sposób, na badania kliniczne o nazwie COLCORONA. Początkowo badania były dostępne jedynie w Kanadzie, teraz obejmują także inne kraje. Możecie na nas polegać – będziemy stale wspierać Wasze działania. Jako Wasz partner ds. agile, pomożemy w utrzymaniu najważniejszych dla Was usług.

Realizacja priorytetów biznesowych i technologicznych

Jesteśmy świadomi wpływu kryzysu oraz jego roli w powracaniu do „nowej normalności”. Gdy rządy opracowują plany ostrożnego łagodzenia wymagań związanych z przebywaniem poza domem, firmy obmyślają kolejne posunięcia. Wasza branża i lokalizacja geograficzna będą kształtować ścieżkę i tempo powrotu do gry. Ale to technologia będzie miała kluczową rolę w sprostaniu wyzwaniom, przed którymi stoi Wasza firma. Niezależnie czy będzie to dotyczyło sprostania popytowi, czy też nowym realiom biznesowym.

Oprócz ponownego, chwilowego otwarcia, które będzie się różnić czasem i podejściem, także strukturalny, wpływ na przemysł będzie wymagał nowych modeli i praktyk biznesowych. Będą one mogły przybrać kształt ewoluujących ekosystemów, łańcuchów dostaw czy modyfikacji siły roboczej - wszystko to wymaga od firmy dostosowania swoich wcześniejszych działań sprzed COVID-19 do obecnych realiów.

Zobowiązujemy się do pozostania Waszym wiernym partnerem biznesowym. Posiadamy odpowiednią zdolność finansową, kompleksowe możliwości i specjalistyczną wiedzę branżową, które pomogą w realizacji priorytetów biznesowych i technologicznych przy jednoczesnym dostosowaniu się do nieustannych zmian. Ściśle współpracując, mamy nadzieję na współtworzenie rozwiązań, które będzie można dostosować do ewoluujących potrzeb firmy.

Odpowiedz na wyzwania, wróć do gry i obmyśl na nowo plan działania: nasze spostrzeżenia i usługi, które pomogą w Waszej podróży do sukcesu.

Wierzymy, że wszyscy będą w różnym tempie przechodzić przez kolejne fazy kryzysu. Nazywaliśmy je Respond, Rebound oraz Reinvent i obiecujemy, że jesteśmy gotowi do współpracy. Celem będzie wykorzystanie technologii, do jak najszybszego dostarczania strategii biznesowych w następujący sposób:

  • Odpowiedź na wyzwania, by móc zaspokoić bezpośrednie potrzeby działania w czasie samego kryzysu. Dotyczy to także zarządzania teraźniejszym wpływem na operacje firmy, pracowników, klientów i społeczności;
  • Powrót do gry, tak by sprostać taktycznym wyzwaniom związanym z wyjściem z fazy kryzysowej i reagowaniem na szybko zmieniające się wymagania biznesowe - często na bardzo wysokim poziomie;
  • Stworzenie nowych strategii, które pozwolą na nowe sposoby interakcji z klientami, pracownikami, dostawcami, rządem i obywatelami już po kryzysie.

Startujemy z naszą nową inicjatywą Respond, Rebound, Reinvent, aby dzielić się spostrzeżeniami i usługami, które pomogą firmom działać podczas każdej fazy kryzysu. Zgodnie z naszą kulturą biznesową, będziemy przekazywać nasze poglądy podczas codziennych działań. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie cgi.com/3R, gdzie będziemy stale publikować informacje o możliwościach rozwoju oraz działaniach, które mogą pomóc firmom i zespołom. Pojawią się także historie, które przybliżą nasze relacje z klientami.

W imieniu wszystkich pracowników naszej firmy dziękujemy za możliwość wspierania Was i Waszych Klientów.

Serdecznie pozdrawiamy,

George D. Schindler
President & Chief Executive Officer

Julie Godin
Co-Chair of the Board and Executive Vice-President,
Strategic Planning and Corporate Development