Mamy przyjemność ogłosić nasze zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji CO2 do 2030 r. w odniesieniu do emisji dwutlenku węgla pod jego bezpośrednią i pośrednią kontrolą (zgodnie z definicją w Zakresie 1, 2 i podróżami służbowymi pracowników w Zakresie 3 protokołu Greenhouse Gas Protocol). Docelowa data 2030 r. wypada 20 lat wcześniej niż docelowa data ustalona w Paryskim porozumieniu Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Mamy nadzieję, że niektóre regiony geograficzne w obrębie CGI osiągną cel zerowej emisji netto przed 2030 r. Wobec tego przedsiębiorstwa będą publikować swoje plany w trakcie 2021 r.

Ta ważna inicjatywa jest częścią szerokiego zakresu zrównoważonych działań, w które CGI inwestuje, aby wzmocnić ambitną strategię firmy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Generalnie, strategicznym celem CGI jest podkreślenie swojej roli jako dbającej i odpowiedzialnej korporacji i uznanie ze strony społeczności lokalnych, w których mieszkają i pracują nasi specjaliści z klientami CGI.

Ponieważ historyczne zmiany wciąż zmieniają sposób, w jaki żyjemy i pracujemy, w dalszym ciągu dążymy do bycia firmą odpowiedzialną społecznie i środowiskowo” - powiedział Prezes i Dyrektor Generalny CGI George Schindler. „Cel całkowitej redukcji emisji dwutlenku węgla jest zgodny z naszymi wieloletnimi działaniami na rzecz ochrony środowiska na całym świecie. Ta kwestia obejmuje współpracę z klientami, partnerami, rządami, Organizacją Narodów Zjednoczonych i innymi podmiotami na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym w celu prowadzenia zrównoważonego rozwoju i przyjęcia praktyk operacyjnych, które zmniejszają, a ostatecznie eliminują nasz ślad węglowy. Jesteśmy szczególnie dumni z zaangażowania naszych zespołów na poziomie lokalnym, które wspólnie z naszymi klientami pracują nad stworzeniem bardziej zrównoważonego i ekologicznego świata”.

Od 45 lat współpracujemy z klientami w celu identyfikacji, monitorowania i zarządzania zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa środowiska, obniżenia zużycia energii i ochrony zasobów naturalnych. Jesteśmy również światowym liderem IT we wdrażaniu zrównoważonych praktyk operacyjnych, które są zgodne z UN Global Compact i ISO 14001.

Dzięki naszym proekologicznym praktykom operacyjnym zmniejszyliśmy emisję dwutlenku węgla o 50% od 2014 roku” - dodał George Schindler. „Pomagamy również naszym klientom redukować emisję CO2 i osiągać cele zrównoważonego rozwoju za pomocą naszych innowacyjnych rozwiązań energetycznych”.

Dzięki naszemu zaangażowaniu w przyspieszanie zrównoważonego rozwoju biznesu, ciągle poprawiamy nasze wyniki w stosunku do kluczowych wskaźników środowiskowych, w tym Dow Jones Sustainability Index, the Carbon Disclosure Project i EcoVadis.