Uniwersytet McGill przyznał tytuł doktora honoris causa Prezesowi i Dyrektorowi Generalnemu CGI, George'owi D. Schindlerowi. Stopień ten, przyznany podczas ceremonii 21 października, jest najwyższym wyróżnieniem uniwersytetu w Montrealu (Quebec).

George pełni funkcję naszego Prezesa i Dyrektora Generalnego od października 2016 roku. Dołączył do CGI poprzez przejęcie American Management Systems, Inc. (AMS) w 2004 roku i zajmował liczne stanowiska kierownicze w ramach całej działalności, w tym Prezesa CGI Federal w latach 2006–2011 oraz Prezesa naszego biznesu w Stanach Zjednoczonych w latach 2011–2015.

Prowadził nasze globalne operacje jako prezes i dyrektor operacyjny od maja 2015 r. do czasu mianowania go na stanowisko dyrektora generalnego. Pod jego kierownictwem nasi specjaliści na całym świecie współpracują z klientami, aby przewodzić, wprowadzać innowacje i dostarczać transformacyjną moc technologii w cyfrowo połączonym świecie.

George był jedną z czterech osób, które Uniwersytet McGill uhonorował jako „wysoce utalentowane i zaangażowane jednostki, które służą jako inspiracja dla naszej społeczności studentów, profesorów, badaczy i pracowników”.

„Tegoroczne doktoraty honoris causa są przyznawane wyjątkowym liderom w swoich dziedzinach, którzy również ucieleśniają wizję i wartości McGill oraz wnieśli wybitny wkład w poprawę społeczeństwa” – powiedziała profesor Suzanne Fortier, dyrektor i wicekanclerz Uniwersytetu McGill.

Założony w 1821 roku Uniwersytet McGill jest najlepszym uniwersytetem medycznym w Kanadzie i konsekwentnie plasuje się w czołówce najlepszych uniwersytetów zarówno w kraju, jak i za granicą. McGill jest instytucją o światowej renomie, prowadzącą działalność badawczą na trzech kampusach. Przyciąga studentów z ponad 150 krajów – 12 800 uczących się z zagranicy stanowi 31% ogółu studentów.

McGill przyznaje doktoraty honoris causa „w uznaniu całokształtu osiągnięć naukowych lub artystycznych albo za wyjątkowy wkład w dobro publiczne poprzez działalność zawodową czy filantropijną”. Członkowie społeczności uniwersyteckiej składają nominacje, które są rozpatrywane przez komisję, która następnie przedstawia rekomendacje Senatowi Uniwersytetu McGill.