Gold learning award

CGI oferuje szeroką gamę programów online i rozwiązań edukacyjnych (lub możliwości) zaprojektowanych w celu wspierania rozwoju kariery wszystkich członków (lub profesjonalistów) organizacji.

Nagrody Brandon Hall Group HCM Excellence Gold Awards za rok 2021 przyznawane są programom CGI, które wspierają naszych specjalistów w dwóch kategoriach: Best Advance in Technology Implementation dla platformy CGI Academia, we współpracy z naszym partnerem Skillsoft oraz Best Program for Upskilling Employees w 2021 dla naszego programu Digital 101 w dziale operacyjnym CGI w regionie Azji i Pacyfiku.

Nagrody te przyznawane są organizacjom, które zrobiły więcej niż zazwyczaj, aby wspierać swoich interesariuszy podczas bezprecedensowego wydarzenia, jakim była i jest pandemia. Zapewniają również walidację najlepszych praktyk we wszystkich obszarach zarządzania kapitałem ludzkim (HCM) w czasach, gdy nigdy nie były one ważniejsze dla pracodawców, pracowników i klientów.

Zgłoszenia do nagrody zostały ocenione przez panel doświadczonych, niezależnych ekspertów branżowych, analityków i kadry kierowniczej Brandon Hall Group w oparciu o następujące kryteria: dopasowanie do potrzeb, projekt rozwiązania, funkcjonalność, innowacyjność i ogólne wymierne korzyści. Lista zwycięzców znajduje się pod adresem https://www.brandonhall.com/excellenceawards/past-winners.php

O CGI Academia

CGI Academia to nowoczesna i intuicyjna platforma, która zawiera programy szkoleniowe CGI. Platforma oferuje również bezpłatne, nowoczesne i stale ewoluujące treści, które pomagają rozwijać kompetencje technologiczne, zwiększać umiejętności przywódcze pracowników i ich kwalifikacje biznesowe oraz planować dalszy rozwój. Platforma jest dostępna w wielu językach i formatach, w tym audio, materiałów tekstowych, wideo. Platforma jest dostosowana do umiejętności, doświadczenia i stylu w jakim uczestniczą się pracownicy.

O Grupie Brandon Hall

Brandon Hall Group prowadzi największy i najdłużej działający program nagród w zakresie Zarządzania Kapitałem Ludzkim (HCM). Jako niezależna firma badawcza i analityczna HCM prowadzą badania w zakresie uczenia się i rozwoju, zarządzania talentami, rozwoju przywództwa, różnorodności, równości i integracji, pozyskiwania talentów oraz zarządzania zasobami ludzkimi/pracownikami. Te badania porównawcze pomagają organizacjom dostarczać strategicznych spostrzeżeń dla kadry kierowniczej i praktyków odpowiedzialnych za wzrost i wyniki biznesowe.