Vi samarbeider med Gjensidige 

Selv med et veletablert sikkerhetsprogram, en komplett oversikt over kritiske aktiviteter, etablert overvåkning og en levende beredskapsplan, kan en ikke utelukke at en blir utsatt for cyberangrep eller datakriminalitet i en eller annen form. En slik hendelse kan få store forretningsmessige og økonomiske konsekvenser for din bedrift, og det kan derfor være fornuftig å vurdere en Cyberforsikring.
CGI samarbeider med Gjensidige Forsikring som tilbyr Cyberforsikringer til norske bedrifter. Forsikringen hjelper deg  hvis bedriften utsettes for datakriminalitet som for eksempel hackere, virus på e-post eller andre dataangrep. Les mer om tilbudet og kontakt Gjensidige her.

Gjensidige-og-CGI-samarbeider-om-cyberforsikring