Vi designer, utvikler og administrerer mobile løsninger for alle brukergrupper; Business-to-Consumer (B2C), Business-to-Employee (B2E) og Business-to-Business (B2B). Vi har flere skandinaviske kompetansemiljøer som vi benytter i våre leveranser. 

mobile digital transformation shopping using smartphone

Våre innovative applikasjoner gir reell forretningsverdi, gjennom:

  • solide leveranser og global kompetanse

  • etablerte leveranseprosesser

  • sterkt fokus på brukeropplevelse, ved brukeranalyse og design (UX)

  • integrasjonskompetanse

  • rask og smidig (agile) utvikling

  • omfattende partnermiljø

  • rådgivning i digital strategi, løsningsutvikling og arkitektur

  • understøttelse av ERP, CRM, SharePoint, EPIServer og egne CGI mobilkonsepter