Vi designer, utvikler og administrerer mobile løsninger for alle brukergrupper; Business-to-Consumer (B2C), Business-to-Employee (B2E) og Business-to-Business (B2B). Vi har flere skandinaviske kompetansemiljøer som vi benytter i våre leveranser. 
mobile digital transformation shopping using smartphone

Våre innovative applikasjoner gir reell forretningsverdi, gjennom:
  • solide leveranser og global kompetanse
  • etablerte leveranseprosesser
  • sterkt fokus på brukeropplevelse, ved brukeranalyse og design (UX)
  • integrasjonskompetanse
  • rask og smidig (agile) utvikling
  • omfattende partnermiljø
  • rådgivning i digital strategi, løsningsutvikling og arkitektur
  • understøttelse av ERP, CRM, SharePoint, EPIServer og egne CGI mobilkonsepter