Prediktiv analyse, simulering og optimering skaper innsikter som kan brukes til å skape nye forretningsmuligheter. Du kan for eksempel bruke det til å forutse hva forbrukere trenger, identifisere helseplager før de inntrer, forutse feil på produksjonsutstyr og oppdage avvik for å senke risikoen for svindel i finanssektoren. 

Vi i CGI har lang erfaring med firmaer som tar kontinuerlige planleggingssykluser inn i kjernen av hvordan de driver forretningen. Vi er en integrert del av planleggingsprosessen hos mange store selskaper, hvor vi hjelper dem med å utnytte de tradisjonelle ledende teknologiene på området. Nå går vi også i spissen med enda mer brukervennlige og effektive løsninger som kan tas i bruk enten lokalt eller i skyen, for å forenkle og skape enda mer verdi enda raskere.

Et røntgenbilde hos tannlegen

Boneprox

Benskjørhet er et stort og voksende folkehelseproblem. 50 % av alle kvinner og 25 % av alle menn rammes før eller siden, og benskjørhet har flest liggedøgn på norske sykehus etter slag.Boneprox er en patentert løsning som bruker AI-basert automatklassifisering av tannrøntgenbilder for å analysere bentetthet basert på et vanlig røntgenbilde hos tannlegen. 

Les mer

TV studio NRK

Digitalisering av NRK-arkivet

NRK produserer og forvalter mye innhold som vil bli fremtidens digitale kulturarv. NRK har satt i gang arbeidet for å designe og implementere et omfattende digitaliseringsprogram, der man bygger ny infrastruktur for radio og TV produksjon. Stemme- og ansiktsgjenkjenning er viktige områder for å gjøre det enklere å finne skjulte skatter i NRK-arkivet.

Les mer