Camilla Nordstrøm jobber som applikasjonsutvikler i avdelingen Utility i Haugesund og har vært ansatt i selskapet siden 2008.

Camilla forteller at mye av hennes arbeidsdag går med til programmering, men det er også endel møter med kollegaer og kunder.

«Når man er utvikler, er det viktig å ha god forståelse av problemstillingen og kundens ønske, i tillegg til å ha god kommunikasjon internt i et godt blandet team hvor man kan drøfte problemstillinger og muligheter og sammen utarbeide den beste løsningen for kunden».

Hva jobber du med om dagen?

Camilla er akkurat ferdig i et prosjekt for den finske varianten av Elhub – Fingrid. Den finske kraftbransjen skal moderniseres og effektiviseres med et sentralt IT-system på landsbasis, kalt Fingrid (den finske varianten av Elhub i Norge). CGI har her leverte en løsning som skal hjelper finske energiselskaper med å ta del i denne oppgraderingen i markedet.

I disse dager jobber Camilla med videreutvikling av IS Customer, som er en del av vår IS Suite rettet mot det norske kraftmarkedet.

«Det som motiverer meg alle mest på jobb er kollegaene mine og gode tilbakemeldinger fra kunder. Jeg synes det er interessant å løfte blikket og høre om andre prosjekter og ulike tankesett. Å få delta på arrangementer som JavaZone er også veldig motiverende».

Kan du fortelle om noe ekstra spennende du har opplevd som ansatt i CGI?

«Jeg syns det var veldig fint å få være med på å arrangere GirlTechFest i Haugesund i 2019. Det er et arrangement for jenter i 4. og 5. klasse hvor vi prøver å få jenter mer interessert i teknologi og koding. Det er også et viktig samfunnsoppdrag. Vi trenger flere jenter i teknologiske roller :-). Det ble, som alt annet, avlyst i 2020, men jeg håper vi er i gang igjen når vi kan samle folk på arrangement igjen», sier Camilla.

Camilla forteller videre at hun opplever et veldig godt faglig og sosialt arbeidsmiljø i CGI. Nå når nesten alle er på hjemmekontor har vi mistet mye av det dette, men vi er heldigvis prisgitt gode ledere som samler teamene og legger til rette for ukomplisert digital kommunikasjon. Camilla er også opptatt av at arbeidsplassen hennes tar samfunnsansvar, og forteller at CGI i Haugesund har i flere år samarbeidet med Kirkens Bymisjon der de deltar på små og store dugnadsoppdrag.

Hva er den største teknologiske forbedringen som har skjedd innen ditt fagfelt de siste fem årene?

«Det er mye å ta av, men jeg vil gjerne trekke frem forbedringer som synliggjør teknologiens muligheter og gjør hverdagen lettere for «mannen i gaten». Her tenker jeg på digitalisering som gjøres med utgangspunkt i menneskers behov og en positiv brukeropplevelser. Ta for eksempel kraftbransjen: dette berører folks liv hver dag. Ny teknologi gir kundene en helt annen styring og kontroll av sitt eget kraftforbruk, som igjen har innvirkning på lommeboken og miljøet».

Fremover tror Camilla at digitalisering av samfunnet vil fortsette og at kunstig intelligens vil komme til å hjelpe oss langt på vei innen flere områder.

Når du ikke er på jobb, hva gjør du da?

«Vi har en hytte ved sjøen hvor jeg tilbringer mange helger med familien min; mann og 2 barn. Der blir det turer i fjellet og fisking på sjøen. Hverdagen går mye med til kjøring av barn til og fra fritidsaktiviteter. Jeg er trener for håndballaget til datteren min på 9 år, og så jeg løper litt selv. Med to barn i barneskolen er det «the fast lane», og det trivdes jeg med.  Når roen senker seg er det alltid en serie å følge med på, eller et strikketøy å fortsette med», forteller Camilla.


 

Konsulenter i CGI som samarbeider på kontoret

Bli bedre kjent med noen av våre ansatte

Vår viktigste resurss er våre ansatte. Vi har en stor bredde i kompetanse, bakgrunn og erfaring. Her kan du bli bedre kjent med noen av våre ansatte, få innblikk i ulike roller, prosjekter og ansvarsområder.   

Karriere i CGI

Lær mer om hvordan det er å jobbe hos oss

I CGI gir vi deg den kunnskapen og de verktøyene du trenger for å utvikle deg og vokse, men først og fremst blir du del av ett team som deler sin kompetanse og erfaring slik at vi sammen kan bygge fremgang for alle.