Camilla har jobbet i CGI siden 2017, og jobber nå på et prosjekt med NAV for modernisert informasjonsplattform, der målet er å tilgjengeliggjøre mer data og innsikt for sluttbrukere i NAV.

Utenom jobb liker Camilla å gå turer i byen eller i skogen. Hjemme er det mer fokus på trening, feks yoga - eller strikke, og finner gjerne opp egne oppskrifter. Ellers er hun opptatt av å bruke tid med familie og venner.

Hvordan er en typisk arbeidsuke?

Som rådgiver og avdelingsleder deler Camilla tiden sin mellom de to rollene:
– Jeg er rådgiver innen governance og arkitektur for dataplattform, og vi jobber mye med å få opp strukturer og prosesser for riktig datadeling, for å legge til rette for mer selvbetjent bruk av data i hele NAV, forteller hun.

– Som avdelingsleder for Analytics & Insight fordeler jeg tiden på diverse administrative oppgaver, personalledelse, og salg og konseptutvikling av tjenester innen data management og analytics.

Hva motiverer deg på jobb?

Camilla blir motivert av å finne gode løsninger for kundenes utfordringer, og kunne realisere mulighetene sammen med kundene.
– Jeg trives godt i prosjektoppgaver når oppgavene er knyttet opp mot positive endringer i samfunnet, som eksempelvis gjennom arbeid for organisasjoner som jobber for bedre arbeidsforhold, sier hun.

– Jeg blir motivert av å se personer utvikle seg og ta nye roller når de får riktig kombinasjon av oppgaver og kompetanse.

Camilla forteller at de mest utfordrende oppgavene har vært å finne ut hvordan stadig økende krav og forventning til skjerming av personopplysning skal håndteres, samtidig som vi i større grad ønsker å dele og ta i bruk data til innsikt.
– Det beste med å jobbe i CGI er å være en del av et større internasjonalt fagmiljø med kompetente og hyggelige kolleger i inn- og utland. Og at CGI opererer som en totalleverandør og med det kan gå inn mot større og mer komplekse kunder.

Hva er den største teknologiske forbedringen innen ditt fagfelt?

Den største teknologiske forbedringen de siste årene har vært overgangen fra programvare på lokale servere til Software-as-a-Service (SaaS), der tjenestene kjøres i skyen.
– Vi har nå en mye større teknologisk portefølje å spille på, og vi kan i større grad variere hvordan vi lagrer og flytter data, alt etter hva som passer best. Det er mye enklere å teste ut og ta i bruk programvare, som gjør at vi kommer mye raskere i gang med utviklingen i nye prosjekter. På en skyplattform kan vi raskt ta i bruk nye typer data, som er et godt grunnlag for innovasjon og nye tjenester.

På skyplattformene har det også kommet programvare for avansert analyse og maskinlæring, der det er tilrettelagt for å kunne eksperimentere med bruk av maskinlæring og avanserte algoritmer.
– Leverandørene av teknologien innen data management har virkelig tatt inn over seg hvor viktig personvern og kontroll på databruk er i en virksomhet, spesielt hvis vi ønsker at sluttbrukere blir mer selvbetjente i databruk og analyse. Med forbedret data governance kan vi ha mye bedre kontroll på databruk og -flyt i en organisasjon, og enklere kunne etterleve krav som GDPR, forklarer Camilla. – Denne teknologien legger også i større grad opp til selvbetjening for kundene, både visualisering og klargjøring av data for analyse. Det skjer også med mer avansert analyse, som betyr at vi kan la sluttbrukere gjøre en stor del av jobben selv.

…og de neste ti årene?

– Jeg tror produktleverandørene i større grad vil levere ferdige, standardiserte modeller og datasett. Slik Microsoft nå utvikler sin «Common Data Model». Der vi før måtte definere datamodeller og skreddersy datavarehus vil informasjonen komme konsumferdig for analyse og visualisering. Utviklingen av standardiserte bransjemodeller og standard APIer vil gjøre det mye enklere å utveksle data, og vil endre hvordan virksomheter samhandler, sier hun.

Camilla tror videre at analytics og maskinlæringsalgoritmer kommer til å bli en naturlig del av de fleste systemer og produkter, og at det også vil være noe kundene forventer som en del av tjenestene og produktene.

­– Innen ti år vil skyplattformene ha økt kraftig i kapasitet, og vi kan utnytte avanserte algoritmer på nye måter, også fordi vi kan kjøre flere prosesser samtidig og raskere.

 


 

Konsulenter i CGI som samarbeider på kontoret

Bli bedre kjent med noen av våre ansatte

Vår viktigste resurss er våre ansatte. Vi har en stor bredde i kompetanse, bakgrunn og erfaring. Her kan du bli bedre kjent med noen av våre ansatte, få innblikk i ulike roller, prosjekter og ansvarsområder.   

Karriere i CGI

Lær mer om hvordan det er å jobbe hos oss

I CGI gir vi deg den kunnskapen og de verktøyene du trenger for å utvikle deg og vokse, men først og fremst blir du del av ett team som deler sin kompetanse og erfaring slik at vi sammen kan bygge fremgang for alle.