Bernt Magne Krokedal er 39 år og er leder for avdelingen «CGI Testing Services». Han jobber ved CGIs kontor i Haugesund under avdelingen Utility. 

CGI Testing Services (CTS) fungerer som en forlengelse av kunden overfor CGI eller andre tredjepartsleverandører, og sørger for at kvaliteten og sikkerheten på det som leveres er i samsvar med kundens spesifikasjoner og forventninger. 

CTS arbeider som et team uavhengig av geografisk plassering, hvor de ansatte er lokalisert i Haugesund, Oslo og Bangalore i India, med totalt ca. 40 konsulenter. CGI Testing Services trekker også på CGI sine internasjonale ressurser ved behov, både for å dekke kompetanse behov og kapasitet.

Som leder for CTS er Bernt overordnet ansvarlig for det arbeidet CTS leverer til våre kunder. Hans oppgaver innebærer også blant annet å være kundeansvarlig, salg, videreutvikle kundeforhold og tjenestene til enheten, samt prosjektplanlegging, bemanning av prosjekter, rådgiving til kunder og prosjektmedlemmer. I tillegg er han økonomisk ansvarlig for CTS enheten.  

Bernt jobber på flere kundeprosjekter, blant annet IT løsningen til Osloskolen og flere IT systemer innenfor helse, finans og energibransjen. 

Bernt synes det er mange spennende og motiverende utfordringer i jobben, men liker aller best å arbeide i komplekse landskap og hjelpe kunden med å løse deres problemer og utfordringer. Han liker også å bruke sin tilegnede kunnskap når det er mulig, for å bistå kunden med å unngå potensielle utfordringer i fremtiden.

«Det beste med å jobbe i CGI er å kunne arbeide med mange forskjellige kunder innenfor ulike forretningsområder. Jeg motiveres veldig av å bistå kunder med å forbedre deres produkter og tjenester. Utover dette liker jeg svært godt arbeidsmiljøet i CGI». 

Hvilket prosjekt har vært mest spennende, og hvorfor?

Bernt forteller at et av de mest spennende prosjektene han har jobbet på er implementeringen av den Danske Datahuben, og videreutviklingen av denne. Dette er en løsning som samspiller med 130 IT-systemer og data fra 70 el. virksomheter med til sammen ca. 3.3 millioner sluttkunder og behandler ca. 30 milliarder måledata per år. Det var flere årsaker til at dette var ett spennende prosjekt, heriblant, mange aktører involvert, veldig store data mengder, samarbeid mellom ulike CGI enheter med lokasjon i Norge, Nederland og Danmark og store krav til ytelse, kvalitet og leveranse innenfor stramme tidslinjer.
Bernt hadde flere roller i løpet av prosjektene, heriblant Test Leder, Prosjekt leder, Service Delivery Manager.

Hva er den største teknologiske forbedringen som har skjedd innen ditt fagfelt de siste fem årene? 

«Det har vært mange teknologiske forbedringer innen mitt fagfelt de siste fem årene, men maskinlæring og AI er nok de største. Det er også spennende at det er flere kunder som har gått over til agile- og skyløsninger. Når det gjelder fremtiden er det vanskelig å svare på hva som vil skje da utviklingen går veldig fort. Men skal jeg tippe vil sikkerhet bli viktig da IT landskapet blir mer og mer komplekst og automatisering vil være en selvfølge på leveransene.» 


 

Gavin King profilbilde

Gavin King, senior applikasjonsutvikler 

Gavin King er 41 år og kommer fra Sutton i England. Han jobber med applikasjonsutvikling og med Open Source-teknologi i avdelingen, Global Technology Operations, i CGI. I tillegg er han mentor for CGIs talentprogram for nyutdannede og jobber med intern opplæring i frontend teknologier. 

Kari Opdal og Svein Elgstøen - Fremtidsbedriftene CGI Norge

Fremgang er å bevege seg fremover. Sammen. 

Som ansatt i CGI får du plass til å påvirke og blir tilbudt en global arena med mulighet til å få mer ansvar og prøve nye roller. Svein Elgstøen og Kari Opdal er seniorkonsulenter i CGI. De har begge vært ansatt omtrent ett år og har rukket å bli godt kjent med selskapet.