Espen har en master i ingeniørvitenskap fra NTNU og synes IT-bransjen virker som en spennende bransje i stadig endring. I talentprogrammet får 26-åringen brynt seg på utfordringer i en hverdag med fokus på kontinuerlig utvikling.

Hvorfor valgte du talentprogrammet i CGI?

– I et stort, globalt konsulentselskap med en sterk kunnskapsbase vil jeg kunne bygge et godt sosialt og faglig nettverk rundt meg jeg senere vil kunne nyte godt av. Utviklingsmuligheter stod også høyt på prioriteringslisten ved valg av arbeidsgiver, og CGI og traineeprogrammet tilbyr en hverdag full av utfordringer der man bygger en kultur for fokus på kontinuerlig utvikling.

Hvorfor valgte du business? Tech?

– Med tanke på at jeg har en bakgrunn fra en teknologisk master, falt det meg naturlig å velge Tech-retningen i Novaprogrammet. IT-bransjen er spennende da den utvikler seg med et stadig høyere tempo, noe som stiller krav til både en interesse og ønske om ytterligere læring. I Nova Tech får man muligheten til å fortsette med læring i form av kurs eller sertifiseringer samtidig som man er på prosjekter. 

Hva synes du om talentprogrammet?

– Talentprogrammet, og spesielt introperioden, gir en fin overgang til konsulenthverdagen. Programmet legger vekt på hvordan man skal jobbe sammen som et team for å best mulig forstå kundens behov, løse utfordringene og presentere. Dermed får man med seg et sett med ferdigheter man kan falle tilbake på i de prosjektene man er i. I tillegg til det faglige, gir programmet et sterkt sosialt nettverk og en arena utenfor arbeidstiden også. 

Hva synes du om mentorordningen?

Mentorordningen er en del av talentprogrammet, der deltakere i programmet kan få råd og veiledning om karrieren, bransjeinnsikt, og hjelp til lederutvikling og nettverksbygging, av en erfaren medarbeider.
– Gjennom mentorordningen har jeg fått en mentor som hjelper meg med både karriererådgivning og veiledning. Matchingen av mentor og mentee planlegges nøye for for å finne kombinasjoner der relasjonen oppfyller begges ønsker ved mentorskapet. Mentoren min og jeg var lenge i tillegg på samme prosjekt, noe som gjorde oppfølgingen, kommunikasjonen og samarbeidet lettere da vi ofte hadde en del av de samme utfordringene.

Hvordan har det første året i arbeidslivet vært?

– Mitt første år har lært meg å bli en bedre konsulent ved å fokuserere på hvordan jeg best mulig kan tilføre kunden verdier. Gjennom prosjektet jeg har vært på har jeg måttet sette meg inn i flere nye teknologier og arbeidsmetodikker. Overgangen fra studentlivet byr på en hverdag med mer struktur og meningsfullt arbeid. Arbeidslivet, spesielt for konsulenter, gjør at man går fra å være student og kun tenke på seg selv, og til også å måtte tenke på arbeidsgiver og kunde. Det blir stilt flere krav til deg og det kan virke utfordrende, men samtidig så mye mer givende.

Hva trives du best med å jobbe med?

– Jeg trives best å jobbe mer analytisk med data hvor man enten løser hverdagsproblemer, optimaliser arbeidsflyter eller automatiserer prosesser ved bruk av ny og spennende teknologi. Jeg liker å være med i hele prosessen fra å definere kundens problemstillinger og behov før man tar i bruk teknologien for å analysere dataen for å levere bedre innsikt og forståelse.