Torkjell, ansatt i vår Public & Energy industri innenfor avdelingen Business Consulting, har gjennom sin tid i CGI bistått virksomheter i flere ulike sektorer med å forenkle og redusere kompleksiteten i reisen gjennom digital transformasjon. Dette gjennom behovs- og modenhetsanalyser, prosessoptimalisering, kombinert med et kontinuerlig fokus på endringsledelse for å sikre varige og smidige endringer. Torkjell bistår også kundene spesifikt innenfor innføring, videreutvikling og akselerering av AI initiativ og utnyttelsen av disse.

Med et øye for å identifisere rom for økt effektivitet og verdiskapning har Torkjell bred erfaring med å bryte målsetning ned i konkrete aktiviteter gjennom hele verdikjeden for å tilrettelegge for å lykkes med gevinstrealisering.

Torkjell har bakgrunn som sivilingeniør og mastergrad i industriell økonomi og teknologiledelse, kombinert med befalskoleutdanning ved Sjøforsvarets Befalskole.