Daniel har over 20 års erfaring med operativt og strategisk sikkerhetsarbeid. Han har jobbet både i offentlig sektor, inkludert kommuner og statlige etater, og i privat sektor. Han har bred kompetanse innen anvendt fysisk sikkerhet, krise- og beredskapskoordinering, IT-sikkerhet/cybersikkerhet samt teknisk prosjektledelse, risikostyring, forretningsutvikling, ledelse/styring og kommunikasjon.