Ana Domingues

Ana Domingues

Vice-President

I Texas kan innbyggere som ønsker å bidra til et grønnere miljø, få elektrisiteten sin fra solcelleparker i nabolaget. I flere europeiske land kan forbrukere som eier solcellepaneler, men ikke batterier, benytte E.ON Solarcloud til å bygge seg opp en reserve for vinteren. Enkelte energiselskaper leverer til og med bil-til-strømnett-løsninger og energisystemer til hjemmet for å hjelpe forbrukerne med å styre strømforbruket.

Fremveksten av disse innovative tilbudene understreker tydelig resultatene fra 2018-utgaven av CGI Client Global Insights, hvor 76 prosent av de intervjuede lederne i energibransjen identifiserte omlegging til forretningsmodeller med fokus på distribuerte energiressurser som en av de viktigste trendene (sammenlignet med 45 prosent i 2017). For å utnytte disse nye forretningsmulighetene investerer energiselskapene stadig mer i nye produkter og tjenester, noe som gjør dette til den nest største driveren for IT-satsing og en av de viktigste investeringene i innovasjon (73 %) de neste tre årene.

Det er ingen tvil om at satsingen på fornybar energi, energilagring og elbiler vokser mye raskere enn forventet – ikke bare på grunn av teknologiske forbedringer og fallende priser, men også grunnet et kraftigere politisk press for å nå bærekraftmålene. Tall fra Bloomberg NEF viser at eksisterende vind- og solkraftinstallasjoner på verdensbasis kan generere hele 1 TW elektrisitet, og at neste terrawatt (forventet i 2023) kommer til å koste 46 prosent mindre. Britiske National Grid spår opptil 36 millioner elbiler på britiske veier innen 2040, og insentiver til økt bruk av solenergi og lagring har allerede bidratt til at Tyskland kunne skilte med verdens tredje største energilagringsvolum i private boliger i 2017.

Nye forretningsmodeller forutsetter samarbeid på tvers av økosystemet
Som forretningsprioritet har viktigheten av samarbeid utover organisasjonens grenser steget betydelig (69 % i 2018 mot 49 % i 2017). Denne økningen er i tråd med at nesten halvparten av de intervjuede lederne i energibransjen forteller at de utvider sine digitale strategier til å omfatte et bredere økosystem av partnere.

Innovasjon innenfor forretningsmodeller forutsetter samarbeid med partnere som har komplementære funksjoner og eiendeler. Fortum Charge & Drive, for eksempel, tilbyr åpne API-er som nettselskaper kan bruke til å bygge opp bedriftstjenestene sine på toppen av selskapets ladeplattform for elbiler, noe som gir et tilkoblet nettverk med 1400 tilknyttede smartladere. E.ON samarbeider med Google for å bruke deres data i simuleringer av solkraftproduksjon og kostnadsbesparelser, og med den tyske batteriprodusenten SOLARWATT om energilagring.

Integrerte boligenergitjenester som skaper en sømløs opplevelse for sluttkunden, forutsetter sterke partnerskap på tvers av en rekke energiteknologier, en helhetlig prosesstilnærming, integrerte systemer og datautveksling.

Åpne dataplattformer og plattformbaserte virksomheter
Kommersielle virksomheter er ikke de eneste som fornyer forretningsmodellene sine gjennom partnerskap. Regulerte virksomheter som nettselskaper og sentrale markeder ønsker å bli uavhengige leverandører av datatjenester, sikre ikke-diskriminerende styring av dataenergi og legge til rette for «innovasjonsgarasjer» etter Apple-modellen.

Data og datautveksling med høy verdi er i ferd med å forandre forbruket av bransjedata, og er avgjørende for at energiselskaper skal kunne holde seg relevante i den digitale økonomien. For eksempel har Enedis tatt rollen som dataoperatør i Frankrike, britiske ElectraLink lanserer Energy Market Data Hub for å gi brukerne tilgang til sin «data lake», og franske RTE har sammen med CGI opprettet en API-utvekslingsplattform for å utveksle informasjon med aktører i økosystemet.

Desentralisering av energisystemet og behovet for fleksibilitetstjenester vil fremme utbredelsen av dataplattformer ytterligere. For eksempel samarbeider Tennet og nettselskaper i Nederland om å utvikle markedsplattformer for handel med fleksibilitet på etterspørselssiden. Dataplattformenes suksess avhenger av at man utnytter effektene av datanettverk, slik at brukerdata bidrar til å forbedre tjenester – noe som igjen oppmuntrer brukerne til å bidra med flere data.

For noen representerer dette muligheter til å tjene penger på data, mens for andre er det en måte å styrke markedets relevans på – eller til og med tilpasse det til nettdrevne energitjenester.

Storforbrukere prioriteres med tanke på raskere vekst og håndtering av mulige avbrudd
Fleksibilitetstjenester har et stort potensial for det industrielle og kommersielle segmentet (I&C-segmentet). CGI UKs nyeste forskningsrapport, Embracing Flexibility: Transforming the Power System by 2030, viser at samtlige aggregatorer og fleksibilitetsleverandører ser levering av fleksibilitet på I&C-etterspørselssiden som en aktuell mulighet. Salg av fleksibilitet og energi blir viktige inntektsstrømmer for I&C-kunder og gir energiselskaper en mulighet til å tilby støtte og konsulenttjenester. B2B-modellen vil gjøre det mulig for IoT-baserte prosjekter å levere energieffektivitet og besparelser med en overgang til en «som tjeneste»-basert forretningsmodell.

Fremveksten av lokale energisamfunn – fra lokale myndigheter til nabolag – er drevet av ideen om å eie og styre produksjon, distribusjon og forbruk av energi. I jakten på de tilknyttede økonomiske fordelene, inkludert jobbskaping, kan etableringen av disse samfunnene forandre energiverdikjeden og skape nye forretningsmuligheter for aggregatorer og nettselskaper.

Forankret i virkeligheten, mer enn bare snakk
Til tross for alt snakket om nært forestående dramatiske forandringer, opplever de fleste av kundene våre – uansett bransje – en minimal til moderat påvirkning på sine forretningsmodeller som følge av digital transformasjon. Energiselskaper forteller at den viktigste påvirkningen kommer fra et internt press om å innovere, ikke fra behovet for å håndtere konkurranse eller til og med vekst. De fremhever i stedet viktigheten av å samarbeide med oppstartsbedrifter for å håndtere kundenes høye etterspørsel etter innovative løsninger.

Man kan hevde at disrupsjon er vanskelig å se for modne virksomheter, og at fenomenet blir bagatellisert – delvis på grunn av en ryggmargsrefleks blant energiselskaper om at det ikke er lov å feile. For å lykkes er det likevel avgjørende å forandre seg i riktig tempo og se gjennom alt snakket.

Kundene våre forteller oss at digitaliseringen og energiskiftet vil forandre systemene for produksjon, eierskap og verdiskaping, noe som igjen vil forandre energiverdikjeden. Samtalene mine med kunder har avslørt at svaret ligger i å finne det optimale tempoet for investeringer i ny teknologi og innovasjon, samtidig som man finner en balanse mellom det å distribuere digitale teknologier trinnvis, og det å transformere kjernevirksomheten.

 

About this author

Ana Domingues

Ana Domingues

Vice-President

As the Global Utilities Industry Lead, Ana Domingues is responsible for the portfolio strategy and growth of CGI’s global utilities business. In this role, Ana drives executive discussions and decision making on industry strategies at both the global and local levels, steers investments in growth ...