Som følge av råd og forskrifter fra nasjonale helsemyndigheter for å få ned smittepresset i samfunnet for COVID-19 gjennomfører vi intervjuer via telefon eller web-møte, i stedet for fysiske intervjuer. Dette gjelder for alle våre kontorer i Skandinavia.

For deg som besøker våre CGI-kontorer gjelder samme retningslinjer som for våre medarbeidere og leverandører:

  • Med økt kotonasmitte i samfunnet er det viktig at du er oppmerksom på eventuelle symptomer. Ved symptomer må du avstå fra å besøke CGI sine kontorer til du er symptomfri og en lege har konstatert at du ikke er smittefarlig. Prat med din kontaktperson hos CGI om dette er tilfellet.
  • Hvis du har vært i kontakt med noen som har blitt diagnostiser med COVID-19 skal du avstå fra å besøke CGI sine kontorer i 14 dager.
  • Har du selv blitt diagnostisert med COVID-19 innen 14 dager etter du besøkte våre kontorer må du informere din kontaktperson hos CGI.

Hvis du har noen spørsmål, vennligst ta kontakt med din kontaktperson hos CGI.

Takk for at du bidrar til å minske spredningen og opprettholde et trygt miljø for alle.