Områder som dekkes vil være:

 • Arkitektur og samspill med PowerCenter
 • Utvikling av mappinger og workflows
 • Monitorering
 • Arbeide med parsere
 • REST api

Dag 1:

Modul 1: Introduksjon

 • Beskrive Informatica Developer Tool
 • Beskrive bruker interface
 • Opprette prosjekter og foldere
 • Beskrive Model Repository

Modul 2: Jobbe med fysiske objekter

 • Definere connections
 • Definere forskjellige typer av objekter
 • Definere en relasjonsdata objekt
 • Definere flat fil objekt
 • Synkronisere flat fil objekt

Modul 3: Se på data

 • Kunne forskjellige måter å se data på
 • Definere konfigurasjon av «Viewer»
 • Lese logger
 • Definere monitorering

Modul 4: Lage transformasjoner

 • Definere mappinger og transformasjoner
 • Kjenne igjen mapping objekter
 • Kjenne til de viktigste transformasjonene
 • Lage en mapping

Dag 2

Modul 5: Deployment

 • Definere en applikasjon
 • Lage, deploye og kjøre en applikasjon

Modul 6: Workflows

 • Beskrive en workflow
 • Lage og konfigurere en workflow

Modul 7: DT transformasjoner og REST api

 • Vite hva Data Processor er
 • Kunne lage en json parser
 • Kunne lage en Excel parser

Dag 3

Modul 7 fortsetter

Avslutning

Date and time

Kurset tilbys på forespørsel.

Kurset foregår i klasserom og over 3 dager
For mer informasjon: peter.stromberg@cgi.com

Course language
Språk: Norsk