Bildet over: 
Kristine Hoddevik,
prosjektleder og

Wilhelm Holmen,
data scientist

Kristine er inne i sitt første år i talentprogrammet til Acando/CGI, mens Wilhelm er i ferd med å runde av sitt tredje år. Et så omfattende program er svært variert, noe Kristine forteller om.

- Jeg har vært gjennom alt fra prosjektledertrening, presentasjonsteknikk, faglig relevante kurs og sosiale aktiviteter dette første året. Alle deltagerne er ansatt som fulltidskonsulenter, så i tillegg får jeg en variert prosjekthverdag, der jeg blant annet har jobbet mye med et saksbehandlingssystem for Pasientreiser i tillegg til å være løsningsansvarlig for 14 av våre kunder.

Variasjonen man får oppleve i Acando og CGI kan Wilhelm også fortelle om. Bare hør på de prosjektene han har vært involvert i.

- Jeg startet i vår avdeling for management consulting og jobbet med prosjektledelse hos Politiet, i tillegg til å være med på en innsiktsanalyse om fremtidens teknologier. Jeg har vært prosjektleder i Bafo og dessuten jobbet på prosjektet for selvkjørende busser. De siste 1,5 årene har jeg beveget meg over mot teknologi og data science og jobbet med et prosjekt med bildeanalyse innen idrett og den siste tiden har jeg jobbet med Norsk geoteknisk institutt.

Alt dette på snaue tre år. Det kan ta pusten for noen og enhver.
 

Treårig program

Talentprogrammet går over tre år, og hvert år har sitt dedikerte tema. I august er det 15 nyansatte som får ta del, både i Trondheim og Oslo.

- De første månedene av programmet er i sin helhet viet til kurs, forteller Kristine. I tillegg har vi alle en mentor som hjelper i prosjekter og en fadder fra kullet over som hjelper med alle typiske spørsmål man har som ny. Alt dette gjør at man kommer fort opp på det nivået som trengs.

- Det første året handler om å bygge grunnleggende konsulentferdigheter, legger Wilhelm til. År to handler om å bygge lederferdigheter og det siste året er viet forretningsmessige ferdigheter. Det, koblet med alt man lærer i prosjektene, gir en fantastisk god ballast. Man lærer ting lenge før de fleste andre.
 

Tverrfaglig samarbeid

Acando ble kjøpt av CGI (verdens femte største IT-selskap) våren 2019, og talentprogrammet fra Acando videreføres videre inn i CGI. Acando og CGI utfyller hverandre meget godt og deltakerne i talentprogrammet vil få enda større muligheter og variasjon i kundeprosjekt og bransjer.

Variasjon finnes ikke bare i prosjektene og talentprogrammet, men også blant CGIs medarbeidere. Kristine og Wilhelm har til sammen studert blant annet psykologi, organisasjonsledelse, astronomi og kvantefysikk – hvilket gir et lite hint av den bredden alle medarbeiderne representerer.

- Jeg så tidlig i masterløpet at teknologibransjen var noe jeg kunne tenke meg å jobbe med, selv om retningen sjelden blir forespeilet oss som studerer psykologi og organisasjonsteori. Selv om det var utfordrende å forstå de tekniske detaljene i begynnelsen kommer forståelsen litt etter hvert, med hjelp fra dyktige utviklere. Jeg vil anbefale andre å undersøke mulighetene innenfor konsulent og teknologibransjen, selv om det kanskje ikke virker som et åpenbart valg i begynnelsen.

- Det er også en fordel at vi jobber med både teknologi og forretning, legger Wilhelm til. Når personer med ulik bakgrunn skal lære det samme, får man perspektiver og utvikler seg på en måte man ikke er vant til. Det gjør det utrolig lærerikt å jobbe her. Det skaper et faglig sterkt miljø, som er en av de viktigste grunnene til at jeg trives så utrolig godt her.
 

Tekst: Hans Petter Stub
Foto: Line Slotnæs

(Fra Universum)