Jernbaneverket lanserer tjenesten Mitt tog

Tjenesten gjør det blant annet mulig for de reisende å se hvor ofte toget de pleier å ta er forsinket. Jernbaneverket har utviklet tjenesten i samarbeid med CGI.

På Jernbaneverkets nettsider har man lenge kunnet finne informasjon om punktligheten i togtrafikken fordelt på de enkelte banestrekningene. Jernbaneverket ønsket å tilby sine kunder mer detaljerte data, og presenterer nå nøyaktige tall for hvert enkelt tog og hver togpassasjers reisestrekning. Tidligere har man bare hatt mulighet til å se data for hele togstrekninger, dvs. fra start- til sluttpunkt, mens man nå kan søke på og sjekke punktligheten mellom hver stasjon.

Når Jernbaneverket åpner opp tilgangen til data for forbrukeren, blir det lettere for de reisende å forutse og å unngå forsinkelser. De kan for eksempel se hvor ofte det toget de pleier å ta er forsinket, og avgjøre om de heller bør satse på en annen togavgang.

For å få på plass disse tjenestene har Jernbaneverket fått hjelp av CGI til utvikling og design. Partene har hatt et spesielt fokus på brukervennlighet, og la vekt på at punktlighetstall og statistikk ikke skulle oppleves informasjonstungt. Målet var å lage et enkelt og direkte brukergrensesnitt, med infografikk som gir den informasjonen man trenger.

I tilknytning til den nye siden for togpunktlighet er det også laget kart over Norge og østlandsområdet som viser hvordan de enkelte toglinjer ligger an i forhold til punktlighetsmålene.

jernbaneverket

Vi i CGI håper og tror at løsningen, gjennom sin brukervennlige presentasjon av Jernbaneverkets data, hjelper de reisende til å effektivt kunne vurdere sine togreiser, bidrar til at myndighetene mer presist kan igangsette endringstiltak, og er et nyttig verktøy for jernbanens eget punktlighetsarbeid.

Les mer om den nye tjenesten på Jernbaneverkets side, test tjenestene her: Punktlighet og Punktlighetskart. Hvis du ønsker å vite mer om våre løsninger for mobil og portal, sjekk ut disse sidene: Mobil og Portal.