Det har vært mye snakk om enterprise skyløsninger de siste årene, men vi har ennå ikke sett noen eksempler på det i markedet. Før nå, når CGI har lansert CGI sin hybrid skyløsning, Enterprise Cloud.

«Vi har i lengre tid utviklet vår Enterprise Cloud med fokus på drift- og leveransesikkerhet, og nå er vi stolte og glade over at det endelig er klart», sier Per Råstock, ansvarlig for infrastruktur og driftsvirksomhet i Skandinavia.

Kan du fortelle litt om CGIs Enterprise skyløsning?

«Rent konkret er det en hybrid skyløsning, altså en blanding mellom egne servere, private og offentlige skytjenester, der vi i tillegg tilbyr og håndterer containers. Flere av våre kunder har vist interesse for dette! Finessen med Enterprise Cloud er at våre kunder kan få tilgang til de ulike miljøene fra ett og samme grensesnitt og få samme funksjoner og skalerbarhet som i en offentlig sky, men med den tryggheten og sikkerheten det innebærer å i tillegg ha servere i Skandinavia, med skandinaviske ressurser når det trengs».

Hvilke kunder er det CGI henvender seg mot i første omgang?

«Egentlig retter vi oss mot alle store virksomheter, både innen privat og offentlig sektor. Det kan være alt fra bank og forsikring, til retail og selskap innen tyngre industri – med andre ord; virksomheter som har en kompleks IT-infrastruktur og som trenger hjelp av en uavhengig integrasjonspartner for migrering til skymiljøene på en sikker og bærekraftig måte».

Finnes det noen generelle utfordringer som kundene står ovenfor?

«I Skandinavia har vi mange store og eldre virksomheter. For eksempel har mange industribedrifter, banker og forsikringsselskap enn lang arv av IT, med kanskje 40 år gammel software som fortsatt er i drift. Samtidig er disse virksomhetene helt avhengig av stabile driftstjenester da det vil bli store problemer dersom virksomheten stopper opp. Da trenger man en gjennomtenkt strategi på hvordan overflyttingen bør gjøres, og det vil ikke fungere med en «drag and drop» løsning.

Hvordan kan CGI bistå?

«Dersom det er behov for det, kan vi bistå våre kunder med hele prosessen fra a til å. Vi hjelper dem med å analysere situasjonen, sortere ut hvordan informasjonen bør struktureres og hvor den bør ligge, og så hjelper vi til med selve flyttingen. Her tilbyr vi nå et moderne cloudmiljø samtidig som vi kan ta hånd om det som ikke bør flyttes til skyen i våre egne datahaller. Uavhengig av om lasten flyttes til en offentlig skytjeneste, til vår private skytjeneste eller ikke flyttes i det hele tatt, er det de samme stabile driftstjenestene vi leverer i vår Enterprise Cloud."

Så du mener at ikke all IT skal ligge i skyen?

«Ikke nødvendigvis. For tiden kan man si at det er en hype rundt skytjenester og det er en oppfatning av at alt blir billigere og mer effektivt dersom det kjøres i skyen. Effektivisering når det gjelder skyløsninger er at det åpner opp for muligheter innen DevOps og en mer smidig måte å jobbe på der man raskt kan endre infrastrukturen via kode i applikasjonene og kun betale for kapasiteten man bruker. Men IT bør følge virksomhetens endringsbehov. Dersom det ikke er et behov for raske endringer og hvis hele økosystemet ikke er på plass, så er ikke gevinsten så stor. Derfor er det viktig å vite hva man driver med, og her mener jeg at vi som både er leverandøruavhengige og kan tilby sky- og on-premise-tjenester har en viktig funksjon, sier Per Råstock.