Måltidshåndtering for storkjøkken består av mange tidkrevende rutineprosesser, alt fra å utvikle menyer og oppskrifter, beregne måltidspriser og næringsinformasjon til å kjøpe ingredienser fra ulike leverandører.

Dessuten har utviklingen innen storkjøkken blitt stadig mer kompleks. Det kommer nye krav for å kunne tilby ulike typer spesialkost, bli kvitt avfall, og være åpen med hvordan maten håndteres og med hva den inneholder.

Det blir derfor stadig viktigere å ha et fungerende digitalt måltidssystem på plass som kan håndtere alle nye utfordringer.

 

Hvem kan bruke Aromi?

Aromi brukes i dag av tusenvis matleverandører innen storkjøkken. Med hjelp av Aromi kan måltider serveres til 165 millioner medborgere innen alt fra sykehus, omsorg, skoler, og fengsler til private restauranter.

Alle som på noen måte er en del av produksjonskjeden til konsumpsjon av storkjøkkenmat kan bruke Aromi for å effektivisere prosesser eller for å forenkle valg: Matleverandørproffer i storkjøkken som planlegger, lager og leverer måltider, sluttkunder som foretar bestillinger via en enkel bestillingsportal, og de serveringstedene som tar imot bestillingene.

CGI Aromis skytjenester er et moderne, heldekkende virksomhetssystem for profesjonelle storkjøkken innen offentlig sektor og den private restaurantbransjen. Aromi automatiserer alle prosesser med enkle grensesnitt og viser informasjonen i sanntid slik at menyplanene og annet storkjøkkenpersonale kan arbeide effektivt med planlegging, laging, leveranse og fakturering.

Med Aromi kan derfor restauranter og storkjøkken ta frem måltider som er kvalitetssikrede, matnyttige, næringsberegnede og individtilpassede, og samtidig beholde de stordriftsfordelene man har i en sentral forvaltning.

Fordeler med CGI Aromi

  • Effektiv produksjon og levering av individtilpassede og næringsrike måltider
  • Økt pasientsikkerhet og transparens
  • Lavere produksjons- og håndteringskostnader
  • Automatiserte prosesser som er tidsbesparende
  • Datadrevet beslutningstaking
  • Enkel installering og integrering med annen programvare
  • Miljøvennlig

CGI Aromi er et svært tilpasningsbart kostdatasystem som støtter ulike IT- og virksomhetsmiljøer. De ulike funksjonene i Aromi er modulære, og gjør det mulig å velge akkurat de modulene som trengs i en spesifikk virksomhet. Oppskrifts- og menyhåndtering er den eneste påkrevde modulen ettersom de andre modulene bygger på denne.

 

Alt arbeide innen storkjøkkendrift begynner med menyplanlegging. Her må man ta hensyn til en rekke faktorer, som matkvalitet, mengde og kostnader. Mengden informasjon og antall retningslinjer som må håndteres kan fort bli overveldende. I Aromi er det enkelt å håndtere alle denne informasjonen ettersom brukeren automatisk får veiledning i å fylle ut kriteriene i systemet.

Planleggingsprosessen i Aromi er delt inn i tre kategorier: Produkter, Oppskrifter og Menyer. Menyer er i hovedsak en samling oppskrifter, som i sin tur er en samling av definerte ingredienser. Aromi utvikler informasjonen om råvarene til oppskrifts- og menyinformasjon, og gir nøyaktig detaljer om kostnader og næring, samt en tydelig innholdsfortegnelse.

Produkter

Oppskrifter er per definisjon en blanding av ulike ingredienser for å kunne produsere et bestemt måltid. Ettersom varer og leverandører forandres over tid vil vareinformasjonen til menyene etter hvert stemme mindre overens med virkeligheten. Ofte løser man problemet ved å manuelt spore hver eneste endring og oppdatere systemdataene, noe som er uholdbart i lengden ettersom mengden data som etterspørres vokser i rask takt.

CGI har banet vei for en ny metode som automatiserer prosessen. Ved å integrere Aromi med til enhver tid oppdaterte produktdatabaser kan menyplanleggerne alltid stole på sine data og fokusere på å levere kvalitet.

Oppskrifter

I Aromi finnes all nødvendig informasjon om kost, pris og arbeidsinstruksjoner. Aromi gjør det derfor enkelt å håndtere alle ulike varianter av en og samme oppskrift. Når en oppskrift har blitt valgt ut kan man se over utfra en rekke kriterier, som næringsinnhold, råvaresikkerhet, allergener og til og med konsistens.

Aromi bruker informasjonen til å sjekke at menyplanleggerne lager oppskrifter som oppfyller kostbehovene for hvert enkelt individ. Om en oppskrift ikke er kompatibel med en bestemt diett vil Aromi varsle menyplanleggeren om dette så korrigeringer kam gjøres.

Menyer

Når alle oppskriftene er klare kan menyene for ulike kosttyper opprettes. I menyhåndteringsmodulen kan menyplanleggerne teste ulike menysammensetninger i et digitalt format for å beregne kostnader og næring i sanntid, og se om den planlagte menyen er velbalansert og tilstrekkelig variert.

Aromis menyhåndtering er utformet for virksomheter med en sentral forvaltning, og det er mulig å tilby en standard menymal, samtidig som individuelle og unike krav ivaretas.

 

Moderne storkjøkken kan ha krav til at matgjestene skal kunne velge individuelle måltider, som igjen skal oppfylle ulike krav som råvaresikkerhet eller dyrebeskyttelse.

Med CGI Aromi bestiller personale sine varer og matgjestene de ferdige måltidene gjennom en enkel bestillingsportal. CGI Aromi støtter også mobile enheter, og gjør det enkelt å bestille selv for de som er sengeliggende.

Etter at ordrene er laget legges bestillingene sammen. Aromi har programvareintelligens som varsjer hver gang en ordre ikke oppfyller råvaresikkerheten. Spesiell oppmerksomhet gis til mat som kan forårsake akutt anafylaktisk sjokk. Aromi varsler personalet om måltidet er upassende for spesifikke matgjester. Informasjonen det er tvil om går siden videre til kjøkkenpersonalet.

Før menyene kan serveres til matgjestene og bestillinger sammenstilles må man bestille råvarer for matproduksjonen. Aromi genererer automatisk bestillinger til riktig leverandør, med rett leveringsdato, og med hensyn til eksisterende varebeholdning.

Menyplanleggeren kan granske bestillingene og endre dem ved behov. Når bestillingen er klar sendes den til leverandøren.

Når ordren er sendt er neste steg å ta imot varene. Aromi benytter en elektronisk følgeseddel for å godkjenne leveransene innen de overføres til lageret. Listen for alle tidligere leveranser lagres og er tilgjengelige for analyse og oppfølging.

Etter at ingrediensene er tatt imot kan produksjonen i kjøkkenet starte. Aromi har en separat visning for kokkene som jobber i kjøkkenet. Kjøkkenpersonalet kan få tilgang til Aromi gjennom et nettbrett eller med en beskyttet berøringsskjerm.

Kostnaden ved å produsere mat for spesialdietter er ofte høyere enn å produsere det normale utvalget av mat. Aromi samler all kommende spesialkost i en enkelt oversikt der kokkene har mulighet for å granske innholdskombinasjonene i sin matproduksjon. Dermed kan de være mer effektive i hvordan de bruker ingrediensene og dermed minske arbeidskostnadene for måltidene.

De ulike leverandørstedene logger matavfallet ved å registrere de mengdene som benyttes i Aromi. Tidligere detaljer om mengde og kostnader for avfallet lagres for fremtidig planlegging. Gjennom å kontinuerlig korrigere feilplanlegging som resulterer i overproduksjon får man mulighet til å forbedre kostnadseffektiviteten og holdbarheten over tid.

Om måltidene ikke lages på samme lokasjon som matgjestene kan Aromi håndtere prosessen med å distribuere maten til serveringsstedene.

Matgjestene kan via en onlinemeny på forhånd se hvilke måltider som vil bli servert. De får også en utskrift med næringsinformasjon om sine måltider.

Rapporteringen spiller en viktig rolle for virksomheter som vil kunne tilpasse datadrevet planlegging. Ettersom rapporteringsstatistikk i ulike virksomheter kan variere mye, har Aromi blitt utformet for å kunne lage tilpassede rapporter, som kan eksporteres til Excel-, Word- eller PDF-filer.


 

Ta kontakt med: 

Ole-Petter Remman
ole-petter.remman@cgi.com
+47 9011 6130