Smart24-tjenesteplattform gir energiselskaper tilgang til kompetansen, infrastrukturen og løsningene som er nødvendige i en AMS-hverdag. Energiselskaper kan slippe å ta hele ansvaret for investeringene AMS-forskriften krever, og overlate dette til oss. I tillegg inkluderer Smart24 ulike tjenester for outsourcing av forretningsprosesser. Det innebærer at vi tar ansvar for alt fra programvaresupport og – støtte, vikartjenester og støttefunksjoner til energiselskapenes kundesentre. Slik får våre kunder alltid tilgang til oppdaterte versjoner av sine forretningskritiske løsninger, i tillegg til den nødvendige kompetansen for å støtte og drive disse. Konseptet gir stor fleksibilitet for energiselskap av alle størrelser.

 

CGI er den ledende tjenesteleverandøren av Smart-løsninger i Europa. Vi har ekspertisen og erfaringen som skal til for å hjelpe sektoren til en smartere hverdag, og vi jobber tett med kunder og partnere for å møte kravene fra forbrukerne om bærekraftig energi og økonomi.


Vil du vite mer? 

Ta kontakt med: 

Bjørn Tore Lund
bjorn.tore.lund@cgi.com
+47 934 08 720