CGI har mange års erfaring fra modernisering og digitalisering av offentlig sektor. CGI bistår de største virksomhetene i offentlig sektor i å gjennomføre sin digitale reise, der forretningsprosesser blir realisert og støttet av digitale løsninger. Vi gjør dette ved å ha en bred forretningsforståelse og kunnskap om trender, kombinert med solid teknisk kunnskap. Vi har stor tro på at digital transformasjon starter med de sentrale virksomhets- eller forretningsprosessene.

Offentlig sektor møter stadig økende krav fra innbyggere og næringsliv til enkle og sikre digitale løsninger og tjenester. Man ønsker ikke å måtte forholde seg til hvordan det offentlige er strukturert, men oppleve en helhetlige brukeropplevelser der datadeling er en pådriver for samordning, effektivisering og kunnskapsutveksling blant offentlige virksomheter på tvers av forvaltningsområder. Dette er helt i tråd med Norges Digitaliseringsstrategi fra 11. juni 2019 om «En offentlig sektor»

Hva gjør vi? 

CGI er sentrale i digitaliseringen av offentlig sektor, og våre erfarne konsulenter er tungt inne i etater som blant annet NAV, Politiet, Statens Vegvesen, Skatt og i helsesektoren. I tillegg er vi leverandør av SIKT, IT løsning til Osloskolene, og timeregistreringssystem for halvparten av landets kommuner- og fylkeskommuner. 

Vi bistår med alt fra strategisk kompetanse fra våre virksomhetsarkitekter, via informasjonsarkitektur og sikkerhetsarkitektur, til dyp teknisk kompetanse hos systemarkitekter og systemutviklere. Vi forvalter store virksomhetskritiske løsninger og har bistått med omfattende transformasjonsprosjekt der det offentlige har oppnådd store gevinster i form av kostnadsbesparelser, samhandling, brukervennlighet, produktivitet og sikkerhet. 

Innovasjonskultur og løpende læring

I CGI fremhever vi en eksperimenterende kultur der vi prøver ut nye ting gjennom bruk av tverrfaglig og tverrsektoriell kompetanse slik at gjennomføringsarbeidet lykkes. En slik tilnærming skaper en innovasjonskultur og kultur for løpende læring som gir trygghet i å møte nye krav, regulatoriske reformer og nye forretningsmodeller. 

CGI er opptatt av å forstå kundens problemstillinger og levere råd og løsninger som løser kundens utfordringer. Med den bakgrunn jobber CGI dedikert med bransjer hvor vi bygger domenekunnskap som differensierer oss i markedet. Vi deler gjerne vår innsikt og kunnskap som vi har tilegnet oss gjennom lang erfaring og ''Best Practice'' utviklet sammen med våre kunder. 


Vil du vite mer?  

Ta kontakt med: 

Ib Johansen
ib.johansen@cgi.com
+47 416 01 917


 

En pasient som hjelpes ut av en bil til en rullestol

Nytt saksbehandlingssystem for Pasientreiser

Saksbehandlingssystemet av oppgjørene for reiser uten rekvisisjon (PRO) skulle gjennom en omfattende videreutvikling for å motta søknader elektronisk, automatisere saksbehandlingsprosessen og standardisere saksbehandlingen etter nye regler fra departementet.

Utdanningsetaten Osloskolen

Oslo kommune - Utdanningsetaten

CGI har siden 2003 levert IT-plattform til Osloskolene. Plattformen har vært et viktig bidrag for at Utdanningsetaten skal nå kommunens mål om å frigjøre mer tid til pedagogisk utviklingsarbeid for lærere og rektorer samt gi større læringsutbytte for elevene.

Bilde fra et tv studio

Digitalisering av NRK-arkivet 

NRK ønsket å designe og implementere et omfattende digitaliseringsprogram, der man bygger ny infrastruktur for radio og TV produksjon. Stemme- og ansiktsgjenkjenning er viktige områder for å gjøre det enklere å finne skjulte skatter i NRK-arkivet.

Arkitektur

Arkitektur

CGI har sannsynligvis Norges største og sterkeste arkitekturmiljø med et samlet team på mer enn 60 arkitekter. CGIs arkitekter er tungt inne i digitaliseringen av de fleste offentlige etater. 

Systemutvikling

Med stor faglig bredde og et tydelig fokus på å realisere kundeverdi, er CGI en god samarbeidspartner for innovativ systemutvikling. CGI benytter moderne verktøy og metoder i utviklingsarbeidet, og vi vurderer kontinuerlig nye teknologier, rammeverk og utviklingsmetodikker.

Applikasjonsforvaltning

Applikasjonsforvaltning

Effektiv styring av IT-systemer er en forutsetning for å få mest mulig ut av investeringene og skape vekst i virksomheten. Vår fagekspertise og våre velprøvde løsninger gir kontinuerlig forbedring og løpende gevinstrealisering.

Kenneth Lyford

Nye muligheter for samfunn og næringsliv

Ulike teknologier for å støtte og drive samhandling mellom stat og kommune kan erstatte kompliserte skjemaer og lange ventetider – med sammenhengende tjenester. Utfordringen er å få inn tilstrekkelig brukerorientering, innovasjonsledelse og digital kompetanse i offentlig sektor. – Om fem år er forhåpentligvis det på plass, sier CGIs Kenneth Lyford. 

Francis d'Silva Smart Care

– Digitalisering handler om inkludering og sjølråderett

Francis D’Silva er utålmodig for at offentlig sektor skal utløse den samme nysgjerrigheten til å utforske som ga oss oljeeventyret, objektorientering og GSM-teknologien. Skal vi lykkes med digitalisering i Norge må vi styrke innsatsen for å eksperimentere og skape løsninger som spiller på styrker i samfunnet, mener han.

Digital Government

Digital Government

Tenk hvor mange ganger en virksomhet må sende samme informasjonen til ulike, offentlige etater. Med «Digital Government» kan dette bli historie. Du gjør det en gang, og resten går av seg selv.

eldre mennesker kan monitorerer egen helsedata

Smart Care

Med "Smart Care" mener vi bruken av teknologi som møter brukere på deres premisser – pasienter, pårørende, helsepersonell, frivillige, forvaltning og de som deltar i forbedring av livskvalitet og behandlingskvalitet i helse og omsorgstjenesten. 

Smart mobility

Smart Mobility

Se for deg en by uten køer, ventetid og overfylte busser. I CGI jobber vi for at dette skal bli en realitet i løpet av noen år. Vi gjør det bedre å leve i byer!