Deze whitepaper beschrijft de elementen die van belang zijn voor financiële instellingen in het kader van cybersecurity, fraudebestrijding, Know Your Customer (KYC), Anti Money Laundering (AML) en terrorismebestrijding. CGI biedt security services in een Nederlands Security Operations Center op basis van de informatiebeveiligingseisen van de toezichthouders. Op het gebied van KYC, AML, terrorismebestrijding, fraudebeheersing en risicomanagement heeft CGI toekomst vaste geavanceerde oplossingen zoals HotScan, Centaur en Big data analytics .

Onder invloed van veranderende wet- en regelgeving, snelle digitalisering en de druk op kostenbeheersing, legt CGI de nadruk op een holistische benadering om risico’s te managen over de verschillende klantdomeinen heen. De oplossingen van CGI dragen bij aan een efficiënte beheersing van kosten en risico’s om criminaliteit te bestrijden met inachtneming van nieuwe ontwikkelingen zoals InstantPayments en de verwachtingen van klanten.