Developing a Blueprint and Addressing Key Challenges

Cloud computing biedt een belangrijke kans voor verbeteren van de bedrijfsresultaten, door middel van het leveren van innovatieve en kosteneffectieve IT en business diensten. Een "cloud-enabled enterprise" gaat uit van een "cloud-first " aanpak van IT service delivery.

Cloud-first voorstanders zijn van mening dat deze aanpak, na verloop van tijd, dé standaard aanpak voor bedrijven zal worden. Echter , simpelweg inkopen van cloud-technologie zal op zichzelf niet de vereiste IT transformatie brengen. Het grootste voordeel zal komen van het verleggen van de focus, skills en architectuur van de bedrijfsvoering naar de wijze waarop IT wordt geleverd, georganiseerd en geconsumeerd.

Deze whitepaper is de eerste uit een reeks papers over de "cloud-enabled enterprise" en richt zich op de eerste stap in het transformatieproces: het ontwikkelen van een cloud-enabled blauwdruk.