Marcella Kneppers is actief in data consultancy projecten op het raakvlak van procesoptimalisatie, data visualisatie en Artificial Intelligence (AI). Een specialist in data science waarbij de transformatie naar toekomstbestendige IT services voorop staat. Haar rol als data consultant kan ook als data translater gezien worden: een vertaal slag maken van wat data-technisch mogelijk is, naar bruikbare oplossingen voor de gebruikers. Ze vindt het van groot belang om op de hoogte te blijven van de laatste technieken en vaardigheden binnen haar domein.

Marcella is sterk in het ophalen van requirements van stakeholders, om deze vervolgens te verwerken in de techniek(en) achter de oplossing(en). Een praktische kijk en enthousiasme voor ontwikkeling versterken haar vaardigheden bij het coördineren van en werken in (agile) teams. In Marcella’s ogen staat IT niet los van de business, maar zijn zij verwoven in vrijwel elk stukje uitvoering.