Marcella Kneppers

Marcella Kneppers is actief in data consultancy projecten op het raakvlak van procesoptimalisatie, data visualisatie en Artificial Intelligence (AI). Een specialist in data science waarbij de transformatie naar toekomstbestendige IT services voorop staat. Haar rol als data consultant kan ook als data translater gezien worden: een vertaal slag maken van wat data-technisch mogelijk is, naar bruikbare oplossingen voor de gebruikers. Ze vindt het van groot belang om op de hoogte te blijven van de laatste technieken en vaardigheden binnen haar domein.

Marcella is sterk in het ophalen van requirements van stakeholders, om deze vervolgens te verwerken in de techniek(en) achter de oplossing(en). Een praktische kijk en enthousiasme voor ontwikkeling versterken haar vaardigheden bij het coördineren van en werken in (agile) teams. In Marcella’s ogen staat IT niet los van de business, maar zijn zij verwoven in vrijwel elk stukje uitvoering.

Van deze auteur

Succesvol Artificial Intelligence (AI) toepassen in operationele bedrijfsprocessen doe je zo!

16 December 2021 Het is u vast niet ontgaan, er is een Digitale Transformatie (DT) gaande. Een ware vierde industriële revolutie, oftewel een grote en fundamentele verandering van onze businessprocessen én van de manier waarop we technologie wereldwijd inzetten. De opkomende (emerging) technologieën drijven deze ...

This is how you successfully apply Artificial Intelligence (AI) in operational business processes!

14 February 2020 It has probably not escaped your notice that a Digital Transformation (DT) is taking place. A true fourth industrial revolution, or in other words a major and fundamental change in our business processes and how we use technology worldwide. Emerging technologies are driving this revolution. These ...