De meeste bedrijven hebben veelal niet alle expertise en capaciteit direct beschikbaar om cybersecurity dreigingen effectief aan te pakken. Een van onze klanten had behoefte aan specifieke expertise en een algeheel overzicht van alle cybersecurity risico’s en maatregelen om de bedreigingen en kwetsbaarheden in de fabrieken te adresseren. Dit betrof alle computersystemen voor operationele technologie (OT) die worden gebruikt om de productie te sturen en te beheren. Deze industriële controlesystemen (ICS) omvatten doorgaans systemen zoals Manufacturing Execution Systems (MES), Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) -systemen, Distributed Control Systems (DCS) Programmable Logic Controllers (PLC's) en Safety Instrumented Systems (SIS). ICS'en zijn doorgaans bedrijfskritische applicaties met navenant hoge beschikbaarheidseisen.

De oplossing

CGI werd geselecteerd om deze assessments uit te voeren op basis van de langdurige en vertrouwde relatie op het gebied van security. Een team van OT cybersecurity experts van CGI beoordeelde de fabrieken op basis van de OT cybersecurity standards & practices van de klant, waarbij deze klant aan elke locatie zelf een eigen specifiek complexiteitsniveau toewees, te weten: laag, gemiddeld of hoog. Deze classificatie was gebaseerd op het aantal te beoordelen systemen, de lokaal beschikbare expertise en het belang van de locatie voor de klant. Voor elke classificatie is door CGI een uniforme, maar op maat gemaakte aanpak ontwikkeld om de assessments uit te voeren.

De assessments gaven een duidelijk inzicht in de volwassenheid van het OT cybersecurity-beleid, de manier waarop dit beleid was geïmplementeerd en de maatregelen die genomen zouden moeten worden met betrekking tot eventuele bevindingen.

De beoordeling met daarin de risico's, waarschijnlijkheid en bedrijfsimpact alsook aanbevolen risico beperkende maatregelen zijn voorzien van een prioriteit en hebben de klant geholpen haar OT / ICS-cybersecurityprogramma voor de verdere toekomst te bepalen.

Waarom CGI

Klanten kiezen voor CGI vanwege haar kennis en ervaring in missie-kritische omgevingen en OT cybersecurity - als ook de benodigde capaciteit en het vermogen om fabrieken en de bedrijfsoperatie wereldwijd te kunnen beoordelen, met een uniforme aanpak en binnen de afgesproken planning. CGI kan verschillende cybersecurity-experts leveren met de benodigde diepgaande kennis op het gebied van industriële productie systemen en processen.

Meer weten over OT cybersecurity dienstverlening van CGI, neem dan contact met ons op.

Klik hier voor de volledige Nederlandse versie van deze case study.

Click here for the full case study in English.