Agile diensten

Inzet van agile versnelt digitale transformatie

Voor klanten en burgers is ‘digitaal’ steeds meer gemeengoed. Ze verwachten naadloze, integrale, persoonlijke interactie met bedrijven en overheden. Dit dwingt organisaties over te gaan op digitale strategieën, processen en systemen. CGI loopt voorop in de ondersteuning van klanten bij de transformatie naar een digitale organisatie door de inzet van agile-ontwikkelmethodieken en DevOps-technieken en tools. Daarmee helpen we henzelf in de praktijk te ervaren hoe zij sneller en vaker softwarereleases kunnen realiseren, hoe ze een continu lerende organisatie kunnen inrichten en daarmee nieuwe businessmodellen te ontwikkelen.

Naar een agile-georiënteerde organisatie

CGI helpt haar klanten te transformeren naar een agile-georiënteerde organisatie. Dit doen we altijd in nauwe samenwerking met de klant, waarbij we hen coachen en trainen in agile methodieken (‘agile doen’) en een agile cultuur (‘agile zijn’). Iedere klant en iedere organisatie is uniek. Daarom passen wij de agile transitie aan op de doelstellingen en mogelijkheden. Samen met de klant bekijken we welke agile frameworks, practices en tools waardevol en toepasbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan scrum voor het ontwikkelen of leveren van producten, Kanban voor incidentafhandeling en onderhoud of SAFe (Scaled Agile Framework) voor toepassing bij grootschalige en organisatie brede implementatie van agile methodieken en omvangrijke projecten. De gehele organisatie en de betrokken mensen en teams worden gedurende deze verandering intensief ondersteund door onze ervaren agile coaches die verantwoordelijk zijn voor het leren, begeleiden, faciliteren en coachen.

CGI: Agile Partner en Expert of Choice

Voor CGI-ontwikkelaars behoren agile werkwijzen tot hun standaard vaardigheden en zij passen ze naadloos toe in ieder agile ontwikkeltraject. We ondersteunen klanten al sinds 2010 met de invoering van Scaled Agile methodieken zoals het Scaled Agile Framework (SAFe) bij grootschalige ontwikkeltrajecten met meerdere teams. Daarmee hebben we een diversiteit aan doelstellingen weten te bereiken:

  • overbruggen van de kloof tussen operations en innovatie (R&D) met behulp van transparantie en metrics;
  • focus op waardevermeerdering (‘management by benefits’);
  • vergroten van de effectiviteit van projecten en programma’s door het (werken met incrementen, en daarmee minimaliseren van onvoltooid werk);
  • flexibiliteit door verbetering van besluitvormingsmechanismen (zelfsturende teams);
  • culturele inbedding van een continu lerende organisatie.