Wat is Predictive Maintenance van CGI?

Predictive Maintenance helpt u het onderhoud van uw kapitaalgoederen dynamisch te plannen in plaats van statisch, volgens de specificaties van de fabrikant. Deze dynamische planning komt tot stand op basis van een wiskundig model, waarin de statische fabrieksspecificaties meegenomen worden, maar ook andere bronnen die van invloed zijn op het functioneren van uw machines of apparaten. Gebruiks- en verbruiksdata bijvoorbeeld, omgevingsdata (zoals het weer of verkeer) of data die voortkomt uit de business (zoals het optimale downtime-moment). Door Predictive Maintenance komt u tot een optimaal ingerichte onderhoudsplanning tegen de laagst mogelijke kosten, terwijl u het maximale rendement haalt uit de investeringen in uw bedrijfsmiddelen.